pepe GAITÁN

1959 . Bogota . Kolumbie

a
1 

Pochází z dobře situované rodiny, ale otec mu zemřel v raném věku. Vystudoval obor sociální komunikace, zajímá se zejména o rozhlas. Nějakou dobu působil jako pedagog. V roce 1975 zaslechl bizarní větu „Nejez tolik sladkostí, nebo chytíš měňavky“, která se zřejmě stala zlomem v jeho životě a odstartovala jeho tvorbu. Gaitán tráví celé dny v knihovnách, pečlivě vybírá texty, kopíruje je a následně do nich zasahuje: nejprve většinu písmen přeškrtá, posléze stránku doplní kolážemi a znaky v neměnné, velmi pečlivě volené barevné škále. Jako ohlas oné kdysi zaslechnuté věty nacházíme na každé stránce měňavky (améby), které autor nazývá „pseudopody“ neboli panožky, díky nimž dosahují buňky tzv. améboidního pohybu.

<< >>
(c) art brut zemankova@artbrut.cz, powered by PureHTML