art brut

ve světě

bez názvu
1 

Historický přehled art brut ve světě *)


1793

Psychiatr Philippe Pinel (1745-1826) začal v pařížské léčebně pro duševně nemocné Bicetre praktikovat humánní metody péče o pacienty. Chovanci ústavu přestali být vnímání jako nebezpeční zločinci a získali tak jistou omezenou svobodu. Mimo jiné mohli začít i tvořit...


1810

První reprodukce díla duševně nemocného autora - Tillyho Matthewse - se objevila v knize Illustrations of Madness (Kresby šílenství) Johna Haslama, který působil jako lékárník v královské nemocnici města Londýna, zvané „Bethlem“.


1812

Americký lékař Benjamin Rush (1745-1813) popisuje v publikaci Medical Inquiries and Observations Upon the Diseases of the Mind výtvarná díla duševně nemocných, přičemž vyzdvihuje talent těch, u kterých se začal projevovat až po propuknutí nemoci.


Pacient „Bethlemu“ Tilly Matthews vydal sérii svých halucinatorních architektonických plánů nazvanou Useful Architecture.


1819

William Blake (1757-1827) začíná pracovat na sérii kreseb Visionary Heads inspirované vlastními nočními vizemi.


1848

V městečku Hydesville ve státě New York (USA) se začala rodina farmáře Foxe dorozumívat s duchy, kteří údajně okupovali jejich statek. Jejich příběh odstartoval vlnu nové víry – spiritismu.


1853

Victor Hugo (1802-1885) vytváří ve svém exilu na ostrově Jersey (Francie) medijní kresby.


1857

zakladatel spiritistického hnutí ve Francii Allan Kardec (1804-1869) vydává Le Livre des Esprits. Pod vlastním jménem Léon Hippolite Rivail zakládá Revue spirite.


1864

Kriminolog Cesare Lombroso (1835-1909) vydává knihu Genio e Follia (Genialita a šílenství) kde vyvinul teorii o úzké spojitosti mezi šílenci, světci a génii. Jeho pojetí nepovyšuje šílenství na genialitu, ale naopak, snaží se dokázat degenerativní rysy geniality. Zároveň se pokouší identifikovat způsob, jakým se duševní nemoc promítá do výtvarné tvorby.


1876

Psychiatr Paul-Max Simon (1849 – 1923) publikuje článek v Annales Médico-Psychologiques esej L’imagination dans la folie, kde používá reprodukce děl duševně nemocných ze své sbírky.


1877

První obraz Celníka Rousseaua (1844-1910) s přesně uvedenou datací.


1879

Pošťák Ferdinand Cheval (1836 – 1924) zahajuje stavbu svého Palais idéal, legendární stavby, která je dodnes nejslavnější ukázkou art brut v architektuře.


1889

V Paříži se koná 1. Congrès Spirite Mondial (1. světový kongres spiritistů).


Francouzský lékař, psychiatr a filosof Pierre Janet (1859 - 1947) vydal knihu L´Automatisme psychologique, essai sur les formes inférieurs de l´activité humaine, zabývající se podvědomím osobnosti a automatickými procesy lidského konání.


1894

Opat Julien Fouéré ( 1839- 1910) začíná vytesávat sochy do skal v Rothéneuf (Francie).


1900

První výstava výtvarných prací duševně nemocných se koná v „Bethlemu“, královské nemocnici města Londýna.


1905

Auguste Marie (1865 – 1934), vedoucí lékař ústavu pro choromyslné ve Villejuif, zde otvírá Musée de la folie.


Vychází publikace psychiatra Josepha Roguese de Fursaca Les Ecrits et les dessins dans les maladies nerveuses et mentales, (Písemnosti a kresby u duševních a nervových chorob) která je považována za první knihu zabývající se fenoménem později označovaným jako art brut.


1907

Psychiatr Marcel Réja (1873 – 1957), vlastním jménem Paul Meunier) vydává knihu L´Art chez les fous: le dessin, la prose, la poésie ( Umění šílenců: kresby, próza a poezie), kde použil ilustrace ze sbírky Augusta Marie. Klade v ní důraz především na uměleckou hodnotu děl duševně nemocných tvůrců.


1912

Pacient asylu pro duševně nemocné ve Waldau (Švýcarsko) Adolf Wölfli (1864 – 1930) dokončuje svůj první výtvarný, literární a hudební cyklus "Von der Wiege bis zum Graab. Oder, Durch arbeiten und schwitzen, leiden, und Drangsal bettend zum Fluch" a začíná vytvářet "Geographischen und allgebräischen Heften".


1919

Na první výstavě DADA v Kunstverein v Kolíně nad Rýnem vystavili Johannes Baargeld (1892 – 1927) a Max Ernst (1891 – 1976) také tvorbu duševně nemocných a autodidaktů.


André Breton (1896 – 1966) provádí pokusy s automatickým písmem.


1920

Walter Morgenthaler (1882 – 1965), přednosta psychiatrické kliniky ve Waldau u Bernu, vydává knihu o svém pacientovi Adolfu Wölflim (1864 – 1930): Ein Geisteskranker als Künstler. (Duševně nemocný jako umělec).


1922

Historik umění a psychiatr Hans Prinzhorn (1886 – 1933) publikuje knihu Bildnerei der Geisteskranken (Tvorba duševně nemocných), ve které se zabývá souvislostmi mezi duševní nemocí a tvorbou. Jako podklad mu sloužila sbírka psychiatrické kliniky v Heidelbergu, kterou v letech 1890 – 1903 začal shromažďovat Emil Kraepelin (1856 – 1926) z děl pacientů psychiatrických klinik německy hovořící Evropy. Prinzhorn na jeho aktivitu navázal a sbírka dodnes nese jeho jméno.


Max Ernst šíří Prinzhornovu knihu mezi francouzskými surrealisty a Paul Klee z ní cituje ve svých přednáškách na Bauhausu.


1923

Francouzský umělec a teoretik Jean Dubuffet (1901 – 1985), který byl v rámci vojenské služby přidělen na meteorologickou stanici na Eiffelově věži, objevuje dílo duševně nemocné Clementine R., která kreslila a interpretovala tvary mraků.


1924

Vychází první manifest surrealismu, ve kterém je vyzdvihováno „umění šílenců“ a idea tvůrčího automatismu.


Psychiatr Charles Ladame (1871 - 1949) se stává ředitelem kliniky Bel Air v Ženevě, kde zveřejňuje svoji sbírku umění psychotiků.


1926

Ruský psychiatr Pavel Ivanovič Karpov, který v rámci Národní akademie věd o umění úzce spolupracuje s Wassilijem Kandinskym, publikuje studii nazvanou Tvůrčí aktivity psychiatrických pacientů a jejich vliv na rozvoj vědy, umění a techniky.


1929

Osório Cesar vydává knihu A Expressão Artística nos Alienados ilustrovanou 84 reprodukcemi děl pacientů z kliniky Juqueri.


1932

Představitel psychoanalýzy ve Francii Jacques Lacan (1901 – 1981) publikuje svoji disertační práci De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, ve které rozebírá výjimečný literární talent mladé psychotičky.


1933

André Breton píše Le Message automatique, kde se zabývá medijní inspirací v umění a analyzuje automatickou kresbu.


Architekt Le Corbusier (1887 – 1965) publikoval v revue Minotaure článek o tvorbě svého duševně nemocného bratrance Louise Soutera "Louis Soutter, l’inconnu de la soixantaine"


1937

Nástupce Hanse Prinzhorna na klinice ve Heidelbergu, Carl Schneider, vykonává nařízení nacistických vůdců: Mnozí z autorů proslulé Prinzhornovy sbírky jsou „euthanasiováni“ a sbírka sama je propůjčena na propagandistickou putovní výstavu Entartete „Kunst" (Degenerované „umění") uspořádanou Josephem Goebbelsem. Tím, že vedle tvůrců z Prinzhornovy kolekce prezentovala díla moderních umělců jako Otto Dix, Kurt Schwitters, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Marc Chagall,Emil Nolde, Vasilij Kandinsky a další, si kladla za cíl zdiskreditovat uměleckou avantgardu.


1939

Dánský výtvarník Asger Jorn (1912-1973), později jeden ze zakládajících členů umělecké skupiny Cobra, pracuje na psychiatrické klinice Roskilde v Dánsku, kde ho uchvátila tvorba zdejších pacientů. Na toto téma povede později rozsáhlou korespondenci s Jeanem Dubuffetem.


1945

Jean Dubuffet použil poprvé termín „art brut“. Podporován mimo jiné spisovateli Jeanem Paulhanem (1884 – 1968) a Raymondem Queneau (1903 - 1976) začíná shromažďovat sbírku art brut.


1946

Vychází první sešit Dubuffetovy kolekce zasvěcený Barbus Millerovi.


1947

V suterénu galerie René Drouina v Paříži byl otevřen Foyer de l´Art Brut.


1948

Založení Compagnie de l´art brut (Společnosti art brut) Jeanem Dubuffetem, básníkem a prozaikem André Bretonem, spisovatelem Jeanem Paulhanem, sběratelem a obchodníkem s uměním Charlesem Rattonem, novinářem a sběratelem umění Henri-Pierrem Roché (1879 – 1959) a výtvarníky Michelem Tapié (1909 – 1987) a Slavko Kopačem (1913 – 1955).


André Breton, publikuje: l´Art de fous, la clef de champs (Umění bláznů, klíč ke svobodě).


Je založena umělecká skupina Cobra, která přijala jako inspirační zdroj dětské kresby, tvorbu duševně chorých, ale také automatismus, odvozený původně z médijních kreseb.


1949

Koná se první výstava Dubuffetovy sbírky art brut v pařížské galerii René Drouina nazvaná „L´art brut préféré aux arts culturels“ (Raději art brut než kulturní umění). V souvisejícím textu Jean Dubuffet definuje art brut. Definitivně se zde distancoval od „umění šílenců“.


1951

André Breton vystupuje z Compagnie de l´Art Brut. Důvodem jeho rozluky s Jeanem Dubuffetem jsou názorové neshody: Breton stále nadřazoval profesionální umění nad tvorbu autodidaktů - Dubuffet upřednostňoval před kulturním uměním art brut. Breton shledával odlišné kořeny tvorby u duševně nemocným a zdravých tvůrců, Dubuffet tvrdil, že „umění duševně nemocných neexistuje o nic více, než umění lidí se zažívacími problémy nebo s nemocným kolenem. Jsou pouze dva druhy umělců: ti, co mají co sdělit a pak ti ostatní.“ ¨


Jean Dubuffet svěřuje sbírku malíři Alfonso Ossoriovi (1916 – 1990), který ji uchovává v East Hamptonu, poblíž New Yorku (USA).


Jean Dubuffet pořádá přednášku o art brut v Art Club de Chicago (USA). Mladí umělci jako Jim Nutt, Roger Brown nebo Ray Yoshida, následně začínají pátrat po tvůrcích art brut v USA. Výsledkem je objevení Martina Ramireze a Josepha Yoakuma.


1952

V brazilském Rio de Janeiro založila lékařka Nise da Silveira(1905-1999) Museum of Images from the Unconscious. Věrná jungiánské psychologii, interpretovala díla svých pacientů skrze archetypální a mystická témata.


1956

Profesor psychiatrie Robert Volmat vydává knihu L’art psychopatologique, ve které mimo jiné vyzdvihuje souvislosti mezi tvorbou duševně nemocných a moderním uměním.


1960

Zrození antipsychiatrie. Tento směr, reprezentovaný psychiatry Davidem Cooperem (1931), Aaronem Estersonem (1923) a Ronaldem Laingem (1927) charakterizuje šílenství nikoli jako nemoc, ale jako historii osobní cesty.


1961

Rakouský umělec Arnulf Rainer (1929) začal vytvářet sbírku evropského art brut. Rainer do jejich děl často tvůrčím způsobem zasahuje a dotváří je.


1962

Compagnie de l´art brut (Společnost art brut) je znovu obnovena. Své sídlo nachází v čísle 137, ulice de Sèvres v Paříži.


1967

Výstava Dubuffetovy sbírky v Musée des arts décoratifs v Paříži. Poprvé v historii bylo velkému publiku prezentováno na 700 děl od 75 autorů art brut.


1968

Jean Dubuffet vydává Asphyxiante culture.

1970

Psychiatr Leo Navratil uspořádal ve Vídni první výstavu umělců z psychiatrické kliniky Gugging "Gugginger Künstler".


1972

Teoretik umění Roger Cardinal (1936) vydává v Londýně publikaci Outsider art (Umění outsiderů). Tento název se stal anglosaským synonymem pro art brut, časem však získal poněkud posunutý význam. V současné době zahrnuje i tvůrce, kteří přestože nejsou součástí oficiální kultury, se k ní ve své tvorbě určitým způsobem vztahují.


1975

Filozof a historik umění Michel Thévoz (1936) vydává knihu L´Art Brut.


1976

Ve švýcarském Lausanne bylo otevřeno muzeum ze sbírky art brut Jeana Dubuffeta. Ředitelem Collection de l´Art Brut se stal Michel Thévoz.


Kurátor Harald Szeemann (1933) uspořádal první putovní výstavu Adolfa Wölfliho, která začala v Kunstmuseum v Bernu a skončila roku 1980 v pařížském Centre Georges Pompidou.


1977

Collection de l’art brut v Lausanne začíná vydávat Cahiers de l´Art Brut.


1979

Roger Cardinal a sběratel Victor Musgrave (1919 – 1984) připravili pro londýnskou Hayward Gallery výstavu Outsiders ze sbírky V. Musgrave a Moniky Kinley.


1981

Psychiatr Leo Navratil otevírá Zentrum für Kunst- und Psychotherapie (Centrum pro umění a psychoterapii)- později přejmenované na Haus der Künstler (Dům umělců) při psychiatrické klinice v rakouském Guggingu. Vzešla odtud celá řada pozoruhodných tvůrců art brut: Johann Hauser, Philip Schöpke, Johann Korec, Oswald Tschirtner...


1982

Jean Dubuffet pojmenoval soubor nových přírůstků do své sbírky, které zcela nesplňovaly kritérium nedotčenosti kulturními vlivy, Neuve invention (Nová invence). Nechtě tak umožnil rozmělnění konceptu art brut a dal opodstatnění vzniku nových sbírek, které postrádají autentičnost a naléhavost spontánního výtvarného projevu.


1984

V Neuilly-sur-Marne u Paříže byla veřejnosti zpřístupněna sbírka art brut l’Aracine. Jejími zakladateli jsou Madeleine Lommel, Michel Nedjar a Claire Teller.


1985

Umírá Jean Dubuffet.


1986

V Bruselu bylo otevřeno centrum pro výzkum a šíření art brut - Art en Marge zaměřené na tvorbu mentálně handicapovaných autorů. Jeho zakladatelkami jsou Françoise Henrion a Karine Fol.


Teoretik umění Gérard A. Schreiner uspořádal v Rosa Esman Gallery v New Yorku první výstavu evropského art brut nazvanou Outsider.


1989

Teoretik umění John Maizels zakládá časopis Raw Vision věnovaný outsider art, art brut a příbuzným výtvarným projevům.


1991

V Chicagu bylo založeno The Center for Intuitive and Outsider Art.


1992

Výstava Parallel Vision, Modern Artists and Outsider Art cestuje z Country Museum of Art v Los Angeles do Kunsthalle Bâle, Museo Nacional Reina Sofia v Madridu a Setagaya Art Museum v Tokyu.


V New Yorku se poprvé konal Outsider Art Fair.


1993

Kurátorky Yukiko Koide a Geneviève Roulin vystavují v sídle společnosti Shiseido v Tokyu (Japonsko) díla Aloïse .


1994

Pařížská galerie Halle Saint-Pierre uspořádala pod kurátorským vedením Martine Lusardy výstavu Art Brut et compagnie (Art brut a další) s podtitulem „skrytá tvář současného umění“.


1996

Charlotte Zander Museum, které spravuje rozsáhlou soukromou sbírku naivního umění a art brut bylo otevřeno v německém Bönningheimu


Sbírka Aracine se stává součástí Musée d’art moderne de Lille Métropole ve Villeneuve d’Ascq.


Pod vedením Vladimira Abakumova bylo v Moskvě založeno Outsider Art Museum.


1997

Museum of American Folk Art v New Yorku otevírá oddělení zaměřené na outsider art. Jeho jádrem se následně stane soubor kreseb, koláží a rukopisů Henriho Dargera (1892 - 1973).


V galerii Sztuki v Plocku proběhla výstava polského rodáka Edmunda Monsiela.


1998

V záhřebském Muzeu současného umění se uskutečnila první chorvatská přehlídka "Outsideri". Specializované oddělení pro tento výtvarný okruh tam existovalo již 10 let.


Vídeňská přehlídka Kunst und Wahn realizovala a rozšířila myšlenku Maxe Ernsta vystavit tvorbu duševně chorých spolu s díly profesionálních umělců.


Irish Museum of Modern Art uspořádalo výstavu Art Unsolved z Musgrave Kinley Outsider Collection, kterou následně akceptovalo jako součást svých sbírek.


1999

Vznik asociace abcd.


Kurátoři Roger Cardinal a Martine Lusardy připravili pro pařížskou galerii Halle-Saint-Pierre výstavu mezinárodního medijně inspirovaného umění „Art spirite, médiumnique“.


Etnografické muzeum ve Varšavě představilo dílo Epifana Drowniaka zvaného Nikifor výstavou Nikifor znovuobjevený.


Kurátorky Claudia Dichter a Susanne Zander vystavily pod názvem Obsession čtyři americké tvůrce art brut v muzeu Kölnischer Kunstverein v Kolíně nad Rýnem


Musée Dr. Guislain v belgickém Gentu uspořádalo výstavu art brut Les Rois perturbés.


2000

1. výstava sbírky abcd v musée Campredon v l´Isle-sur-la-Sorgue pod názvem Folies de la Beauté (Šílenství krásy).


2001

Kurátorky Claudia Dichter a Susanne Zander představily v rámci veletrhu moderního umění Kunstmesse Köln v Kolíně nad Rýnem (Německo) výběr ze sbírky Dr Waltera Morgenthalera.


Výstava abcd, a collection of art brut v American Folk Art Museum v New Yorku v kurátorské koncepci Brooke Anderson se stala první rozsáhlou přehlídkou evropského art brut v USA.


Museum Dr Guislaina v Gentu zorganizovalo výstavu art brut La tête, un portrait en pied.


Výstava La Planète exilée. Art Brut et visions du monde proběhla v Musée d’art moderne de Lille Métropole à Villeneuve d’Ascq.


Kurátorky Yukiko Koide a Geneviève Roulin připravily pro společnost Shiseido výstavu Judith Scott. 


2002

Kurátoři Bettina Brand-Claussen a Thomas Röske z Prinzhornovy sbírky v Heidelbergu uspořádali výstavu Todesursache: Euthanasie. Verdeckte Morde in der NS-Zeit.

V Musée de la Création Franche ve francouzském Bègles byla zahájena výstava Visions et Créations dissidentes, kde byla mimo jiné představena díla Alexandra Lobanova.


V Musée d’art moderne de Lille Métropole à Villeneuve d’Ascq se konala výstava Les chemins de l’Art Brut.


Galerie Cavin-Morris v New Yorku uspořádala výstavu True Mediums, na které představila díla F. Desmoulina a Helen Butler Wells.


2003

V American Folk Art Museum v New Yorku proběhla výstava St. Adolf-Giant-Creation: The Art of Adolf Wölfli v kurátorské koncepci Elky Spoerri a Daniela Baumanna.


Národní galerie v Paříži Jeu de Paume představila dílo brazilského autora art brut Arthura Bispo do Rosário a zároveň výběr ze sbírky Centre-hospitalier de Sainte-Anne v Paříži pod názvem La Clé des champs.


Ředitel Prinzhornovy sbírky v Heidelbergu Thomas Röske uspořádal výstavu Expressionismus und Wahnsinn, která ukázala vliv děl z Prinzhornovy kolekce na tvorbu expresionistických umělců.


2004

Kurátor Vincent Gille a majitel sbírky abcd Bruno Decharme připravili pro pařížský Pavillon des arts výstavu A corps perdu, abcd une collection de l’art brut (Ztracené tělo, abcd, sbírka art brut).


Annie Carlano zorganizovala pro Museum of International Folk Art v Santa Fe expozici Vernacular Visionaries. International Outsider Art in Context, která představila tvůrce art brut z Etiopie, České republiky, Mexika, Taiwanu a Itálie.


2005

Expozicí Le chant des sirènes, l’automatisme dans l’art brut (Zpěv sirén, automatismus v art brut) zahajuje svoji výstavní činnost abcd la galerie v Montreuil v Paříži.


Sbírka Musgrave Kinley Outsider Collection je vystavena v galerii Tate Britain.


Lucienne Peiry uspořádala pro Collection de l’Art Brut v Lausanne výstavu L’Art Spirite, jejíž součástí byl také soubor děl českých medijních tvůrců, který pro expozici připravila Alena Nádvorníková.


Galerie Cavin-Morris v New Yorku vystavila současné české art brut pod názvem System in chaos. Autorkou koncepce byla Terezie Zemánková.


Kurátorka Brooke Anderson představila na výstavě Výstava Obsessive Drawing v American Folk Art Museum v New Yorku díla pěti tvůrců art brut z Japonska, Velké Británie, ,USA a Nového Zélandu.


Výstava Outsider photography: Create and Be Recognized. Photography on the Edge připravená Deborah Klochko a Johnem Turnerem se konala v Yerba Buena Center for the Arts v San Francisku.


Arnulf Rainer vystavil svoji sbírku art brut v La Maison Rouge v Paříži.


Museum Kunstpalast v Düsseldorfu prezentovalo velký výběr ze sbírek Collection de l’Art brut, abcd a Musée d’art moderne de Villeneuve d’Ascq v souvislosti s tvorbou Jeana Dubuffeta pod názvem : Dubuffet et l’art brut. Výstava následně poputuje do Collection de l’Art brut v Lausanne a do Musée d’art moderne de Lille Métropole à Villeneuve d’Ascq.


Kurátorky Sarah Lombardi a Valérie Rousseau (Société des arts indisciplinés) Připravili v Montréalu výstavu Richard Greaves. Anarchitecte.


2006

100 děl se sbírky Musgrave-Kinley Collection of Outsider Art bylo představeno v konfrontaci s díly profesionálního umění na putovní výstavě nazvané Inner Worlds Outside ve Fundacion La Caixa v Madridu, ve Whitechapel Gallery v Londýně a v Irish Museum of Modern Art v Dublinu.


Výstava Irre ist Weiblich (Šílenství v ženském rodě), která se v letech 2004 - 2005 představila v Kunstmuseum des Kantons Thurgau (Švýcarsko) a v Sammlung Prinzhorn v Heidelbergu (Německo) putovala do Státní galerie v Lodži (Polsko) a do Musée Dr. Guislain v Gentu (Belgie) - 2007.


Díla z Prinzhornovy sbírky, která byla za Druhé světové války zneužita nacisty na výstavě Entartete Kunst (Zvrhlé umění) byla nyní zapůjčena na výstavu Deadly Medicine: Creating a Master Race (Smrtící medicína: Tvoření dokonalé rasy), která se konala v Stiftung Deutsches Hygiene-Museum v Drážďanech.


2007

Musée d´Art Moderne Lille Métropole připravilo pro Château Saint-Alban (Francie) výstavu Les Chemins de l´Art Brut: Trait d´Union, která zdůraznila význam psychiatrické kliniky v Saint-Alban pro moderní psychiatrii.


Collection de l´Art Brut ve švýcarském Lausanne realizovala výstavu L´Envers et l´Endroit, která byla zaměřena na práci s textilem v art brut.


Intuit: The Center for Intuitive & Outsider Art v Chicagu uspořádalo výstavu A.G. Rizzoli: Architect of Magnificent Visions.


John Michael Kohler Art Center prezentovalo výstavu Sublime Spaces & Visionary Worlds: Built Environments of Vernacular Artists, na které představilo 22 tvůrců art brut.


2008

Kunstmuseum ve švýcarském Bernu realizovalo retrospektivu Adolfa Wölfliho a společně s ní výstavu ze sbírky jeho psychiatra Waltera Morgenthalera Der Himmel ist blau & Nackt sein.


Collection de l´Art Brut představila Art Brut du Japon.


The Museum of Modern art v japonské Shize prezentovalo výběr ze sbírky art brut - abcd.


Galerie La Maison Rouge v Paříži představila tvorbu spiritistického malíře Augustina Lesage v konfrontaci s plastikami současného rakouského tvůrce Elmara Trenkwaldera na výstavě Les Inspirés.


2009

Thomas Röske připravil pro Sammlung Prinzhorn výstavu Surrealismus und Wahnsinn, která konfrontovala díla tvůrců z Prinzhornovy sbírky s tvorbou některých surrealistů, kteří jí byli ovlivněni.


Kurátoři Christophe Boulanger, Savine Faupin a Nicolas Surlapierre připravili pro Musée d´art moderne Lille Métropole výstavu Hypnos. Images et inconscients en Europe (1900 – 1949), která se ještě konala mimo jeho zdi v Musée de l´Hospice Comtesse v Lille. Výstava kombinovala profesionální tvorbu s medijními kresbami. Byli zde zastoupeni také čeští spiritisté z podkrkonošského okruhu, čeští surrealisté a díla Františka Kupky, či Emila Filly.


Abcd la galerie v Paříži připravila výstavu Anatomia metamorphosis z děl Anny Zemánkové a Luboše Plného.


2010

V Londýně zahájilo svoji činnost The Museum of Everything založené na aktivitě sběratele art brut Jamese Bretta. V jeho sbírce, která byla prezentována během Frieze Art Fair, jsou zastoupeni také čeští autoři – Luboš Plný, Miroslav Tichý a Anna Zemánková.

LAM - Lille Métropole Musée d´art moderne, d´art contemporain et d´art brut ve francouzském Villeneuve d´Ascq znovu zahájilo svoji činnost poté, co bylo k jeho budově přistaveno nové křídlo určené pro sbírku art brut L´Aracine. Inaugurační výstava Habiter poétiquement le monde v konceptu Christopha Boulangera, Savine Faupin a Françoise Pirona propojila díla art brut a současného, především konceptuálního umění.


Frankfurtská Kunsthalle Schirn uspořádala výstavu Weltenwandler – Die Kunst der Outsider, na které se představila díla A.C.M., Aloïse, Emery Blagdona, Henryho Dargera, Augusta Forestiera, Madge Gill, Karla Junkera, Friedricha Schröder-Sonnensterna, Judith Scott, Oskara Volla, Augusta Wally, George Widenera, Adolfa Wölfliho a Birgit Ziegert.


*) Tento přehled je výběrový a neklade si za cíl obsáhnout veškeré dění na poli art brut. Budeme Vám velmi vděčni za doplnění výstav, které ušly naší pozornosti. KONTAKTUJTE NÁS


ve světě . v České republice . umění outsiderů a jeho historický, společenský, politický a umělecký kontext
(c) art brut zemankova@artbrut.cz, powered by PureHTML