order/objednávka

objednat katalog

Outsider Art: sbírka Pavla Konečného
1 

Outsider Art: sbírka Pavla Konečného
Outsider Art: Pavel Konečný´s collection

CZ + EN
Kon­cep­ce: Pavel Konečný
Medailony autorů: Pavel Konečný
Tex­ty: František Skála, Te­re­zie Ze­mán­ko­vá
Překlad: Stephan von Pohl
Gra­fic­ká úpra­va: Jan Herynek
Rok vy­dá­ní: 2012
Po­čet stran: 10
Po­čet vy­ob­ra­ze­ní: 27
For­mát: 240 x 190 mm
Vydalo: o.s. ABCD

Ce­na: 100 Kč / 4 Euro
+ poštovné - 14 Kč (ČR) / 1 Euro (Evropa) / 1,5 USD (USA)

objednat

autoři . citáty . objednat katalog
(c) art brut zemankova@artbrut.cz, powered by PureHTML