abcd

muzeum art brut (praha)

ABCD galerie Paříž
1 

Záměrem o.s abcd je zřídit v Praze galerii, která by se stala živým multikulturním organismem nabízejícím nový pohled na rozsah lidské tvořivosti.

Hledáme prostor pro : tematické expozice, prezentace soukromých i veřejných sbírek z Čech i zahraničí, monografické výstavy.

Předpokládáme každoročně uspořádat 3 – 4 výstavy.

dramaturgický plán

ZPRÁVY Z ONOHO SVĚTA – kresby spiritistických médií jako spojení mezi dvěma světy

ALTER EGO – konfrontace fotografických podobizen tvůrců art brut a jejich autoportrétů

PROŠITÉ DUŠE – textilní objekty jako bezprostřední výtvarný projev art brut

METAMORFÓZY TĚLA – specifické vnímání vlastního já v kontextu nemoci a reality LABYRINT DUŠE – zvýtvarněné duchovní cesty autorů art brut

ZÁPISKY ŠÍLENCOVY – písmo jako otisk duše

co hledáme

Vhodný výstavní prostor, který by umožnil běžným způsobem instalovat díla.

Prostor, jehož rozměry budou minimálně 50 m2.

Prostor, který bude mít regulovatelné možnosti osvětlení exponátů.

Prostor, jehož vlhkost se bude pohybovat v běžných mezích výstavních síní.

Prostor, který bude adekvátně zabezpečen.

sbírka abcd
Základem pro galerii art brut v Praze je kolekce francouzského sběratele Bruno Decharma. V osmdesátých letech minulého století začal shromažďovat sbírku, která dnes čítá přibližně 3000 děl od 200 autorů. Vedle mistrovských děl dnes už "klasických tvůrců" jako je Aloïse, Adolf Wölfli, Madge Gill, Henry Darger, Martin Ramirez či Anna Zemánková, zahrnuje i tvorbu dosud žijících autorů (Zdeněk Košek, Luboš Plný, ACM...), kteří byli objeveni díky společnému úsilí asociací abcd Paříž a ABCD Praha. Vedle kolekce Jeanna Dubuffeta je kolekce Bruno Decharma bezesporu nejvýznamnější a nejucelenější sbírkou, jakou můžeme v současnosti spatřit.

galerie abcd (paříž) . muzeum art brut (praha)
(c) art brut zemankova@artbrut.cz, powered by PureHTML