publikace

(ne)moc (cz / en)

Katalog (Ne)Moc přináší nejen ohlédnutí za díly ze stejnojmenného výstavního projektu, ale i delší texty k tématům moci, nemoci a bezmoci. Pro výstavu i katalog se podstatnou stala otázka, kde končí normalita a začíná „nemoc“, tedy kde dochází k propustnosti tvorby umělců z kategorie art brut a představitelů současného umění. Nemoc mocných a moc bezmocných získávají v publikaci nové obsahy. Vyostřená optika umělců přizvaných do projektu (Ne)Moc a místy až vizionářský vhled nabízí nekompromisní pohled na současnost i na historii, která se, jak známo, opakuje. Editoři Terezie Zemánková, Natálie Drtinová, Otto. M. Urban Vydáno v roce 2022 275 stran, česky 1100 Kč ISBN: 978-80-87446-61-4 Katalog vyšel za podpory Státního fondu...
více

art brut du japon (fr / en / jp)

Texty: Lucienne Peiry (ed.) Grafická úprava: Wladimir Dudan Rok vydání: 2008 Počet stran: 144 formát: 28 x 23,5 cm Vazba: měkká šitá / lepená Tisk: Enterprise d´arts graphiques Jean Genoud SA Vydal: Collection de l´Art Brut, Lausanne / Infolio Cena: 800 Kč + poštovné 68 Kč / 25 Euro + 12 Euro
více

art brut, sbírka abcd (cz)

Texty: Bruno Decharme / Barbara Šafářová / Terezie Zemánková (eds.) Grafická úprava: Bruno Decharme / Francis Lachance Rok vydání: 2006 Počet stran: 308 formát: 28 x 22 cm Vazba: měkká šitá / lepená Tisk: Tiskárna Horák Vydal: ABCD Les Éditions Cena: 800 Kč + poštovné 68 Kč / 25 Euro + 12 Euro
více

art brut live: fotografie | mario del curto

Texty: Roger Cardinal | Mario Del Curto | Terezie Zemánková Grafická úprava: Michaela Maupicová | Mario Del Curto Rok vydání: 2015 Počet stran: 238, formát: 29 x 21 cm Vazba: „švýcarská“ Tisk: Indigoprint Vydal: ABCD Praha / Till Schaap Editions, Bern CZ| EN | FR | DE ISBN CZ: 978-80-905168-5-4 ISBN EN : 978-80-905168-6-1 | 978-3-03828-053-8 ISBN FR : 978-3-03828-051-4 ISBN DE : 978-3-03828-054-5 Cena: 980 Kč + poštovné po ČR 85 Kč | 15 Euro po Evropě | 25 USD do USA For English, French and German books ask : till.schaap@bluewin.ch
více

art brut live: sbírka abcd | bruno decharme

Texty: Bruno Decharme | Barbara Safarova | Terezie Zemánková Grafická úprava: Bruno Decharme | Petra Vaňousová-Polifková Rok vydání: 2015 Počet stran: 189, formát: 228 x 290 mm Vazba: „švýcarská“ Tisk: Indigoprint Vydal: ABCD CZ| EN ISBN CZ: 978-80-905168-3-0 ISBN EN : 978-80-905168-4-7 Cena: 780 Kč | 29 Euro + poštovné po ČR 85 Kč | 15 Euro po Evropě | 25 USD do USA ART BRUT LIVE: sbírka abcd | Bruno Decharme
více

japonské art brut (cz / en)

Texty: Réna Kano Grafická úprava: Martin Taller Rok vydání: 2013 Počet stran: 8 stran formát: 29,6 x 21 cm Vazba: složený plakát Tisk: Geoprint Vydal: ABCD Cena: 80 Kč + 17 Kč poštovné ČR / 3 Euro + 1,5 Euro
více

josef hofer (cz / en / de)

Texty: Terezie Zemánková, Elisabeth Telsnig Grafická úprava: Markéta Vaňková Rok vydání: 2009 Počet stran: 60 formát: 20 x 23 cm Vazba: měkká Tisk: T.A.PRINT s.r.o. Vydal: ABCD / Inventura Cena: 300 Kč + poštovné 59 Kč / 12 Euro + 4 Euro
více

outsider art: sbírka pavla konečného cz + en

Kon­cep­ce: Pavel Konečný Medailony autorů: Pavel Konečný Tex­ty: František Skála, Te­re­zie Ze­mán­ko­vá Překlad: Stephan von Pohl Gra­fic­ká úpra­va: Jan Herynek Rok vy­dá­ní: 2012 Po­čet stran: 10 Po­čet vy­ob­ra­ze­ní: 27 For­mát: 240 x 190 mm Vydalo: o.s. ABCD Ce­na: 100 Kč / 4 Euro + poštovné - 14 Kč (ČR) / 1 Euro (Evropa) / 1,5 USD (USA)  
více

karel havlíček: gigantomachie cz + en

Kon­cep­ce: Petr Hlaváček a Te­re­zie Ze­mán­ko­vá Tex­ty: Petr Hlaváček, Karel Teige, Te­re­zie Ze­mán­ko­vá Překlad: Stephan von Pohl Gra­fic­ká úpra­va: studio Lacerta Rok vy­dá­ní: 2012 Po­čet stran textu: 85 Po­čet vy­ob­ra­ze­ní: 42 For­mát: 270 x 240 mm Vaz­ba: měkká Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum Vydalo: o.s. ABCD Ce­na: 240 Kč / 10 Euro + poštovné - 52 Kč (ČR) / 4 Euro (Evropa) / 7 USD (USA)
více

adolf wölfli – stvořitel univerza

Koncepce: Terezie Zemánková Výběr obrazového materiálu: Ivana Brádková, Terezie Zemánková Autoři textů: Manuel Anceau, Daniel Baumann, Eric Förster, Marie-Françoise Chanfrault-Duchetová, Walter Morgenthaler, Elka Spoerriová, Barbara Šafářová, Petr Šourek, Adolf Wölfli a Terezie Zemánková Grafická úprava: Pavel Hájek, Marek Jodas Rok vydání: 2012 Počet stran: 372 Počet vyobrazení: 188 Formát: 270 x 240 mm Vazba: pevná s plátěným hřbetem Tisk T. A. Print v Praze Vydalo nakladatelství Arbor vitae v Řevnicích ve spolupráci s o. s. ABCD a Nadací Adolfa Wölfliho při Muzeu umění v Bernu. cena 1000 Kč + poštovné: 59 Kč
více

anna zemánková (cz / en / de)

Texty: Barbara Šafářová, Terezie Zemánková Grafická úprava: Pavel Černý Rok vydání: 2011 Počet stran: 64 formát: 28 x 22 cm Vazba: měkká Tisk: Žaket Vydal: Muzeum Montanelli / ABCD Cena: 200 Kč  + poštovné 59 Kč / 7 Euro + 4 Euro
více

luboš plný (cz / en / de)

Texty: Barbara Šafářová, Terezie Zemánková Grafická úprava: Pavel Černý Rok vydání: 2011 Počet stran: 64 formát: 28 x 22 cm Vazba: měkká Tisk: Žaket Vydal: Muzeum Montanelli / ABCD Cena: 200 Kč  + poštovné 59 Kč / 7 Euro + 4 Euro
více

františek dymáček (cz / en / de)

Texty: Barbara Šafářová, Terezie Zemánková Grafická úprava: Pavel Černý Rok vydání: 2011 Počet stran: 64 formát: 28 x 22 cm Vazba: měkká Tisk: Žaket Vydal: Muzeum Montanelli / ABCD Cena: 200 Kč  + poštovné 59 Kč / 7 Euro + 4 Euro
více

anatomia metamorphosis (cz / en / de)

Soubor tří publikací. františek dymáček (cz / en / de) , luboš plný (cz / en / de) , anna zemánková (cz / en / de) Texty: Barbara Šafářová, Terezie Zemánková Grafická úprava: Pavel Černý Rok vydání: 2011 Počet stran: 64 formát: 28 x 22 cm Vazba: měkká Tisk: Žaket Vydal: Muzeum Montanelli / ABCD Cena: 500 Kč (soubor) + poštovné 64 Kč / 18 Euro + 7Euro
více

monografie anna zemánková česká verze

Anna Zemánková (1908–1986) patří k těm osobitým tvůrcům, jejichž dílo nelze spoutat jednoznačnou charakteristikou. Z mnoha důvodů bývá její tvorba zařazována k art brut, v jehož rámci patří k těm nejtajemnějším a nejmagičtějším. Její práce, velmi ceněné také v mezinárodním kontextu, působí jako herbář fantastické mimozemské flory či jako zcela svébytný imaginární svět, který vytvářela pomocí stále nově objevovaných a mnohdy překvapivých výtvarných technik. Tato mimořádná publikace přináší reprezentativní výběr z jejích kreseb, koláží, objektů a asambláží, doprovázený texty znalců a badatelů, kteří obdivují její umění a každý po svém hledají cestu, jak porozumět niternému tajemství její tvorby. Spolu s nimi můžete otevřít pomyslné...
více

monographie anna zemánková français

Anna Zemánková (1908–1986) fait partie de ces créateurs singuliers, dont l’oeuvre ne peut être réduite à une approche univoque. De nombreux critères font que sa création est souvent classée dans la catégorie de l’art brut, dont elle apparaît comme l’une des figures les plus mystérieuses et les plus magiques. Ses travaux, très appréciés y compris dans le contexte international, ressemblent à l’herbier d’une flore fantastique et extraterrestre ou à un monde imaginaire et autonome créé à l’aide de techniques toujours nouvelles et souvent surprenantes. La présente publication offre un choix représentatif de ses dessins, collages, objets et assemblages, accompagnés par des textes de spécialistes et de chercheurs qui admirent son art et qui,...
více

monograph anna zemánková english

Concept: Anežka Šimková and Terezie Zemánková (eds.) Texts: Manuel Anceau | James Brett | Roger Cardinal | Bruno Decharme | Jenny Hladíková and Jan Hladík | Pascale Jeanneret | Pavel Konečný | Eva Koťátková | Randall Morris | Pavel Petr | Barbara Safarova | Terezie Zemánková Editor: Eva Hrubá Photographs: Ondřej Polák and others Graphic design: Helena Šantavá Page count: 304 image count: 300 Binding: Hbk size: 28 x 24 cm Published by KANT – Karel Kerlický and ABCD in Prague, 2017. ISBN 978-80-7437-231-5 (KANT), ISBN 978-80-906842-0-1 (ABCD) Price: 78 Euro | 87 USD Anna Zemánková (1908–1986) is one of those distinctive artists whose work is not easily defined. For many reasons, her art tends to be categorized as art brut, of...
více

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML