česká literatura

práce obecného charakteru a katalogy výstav

bez názvu
1 

BĚLOHRADSKÝ, Stanislav: Dějiny, původ a účel kreseb medijních vůbec a v Čechách zvláště. Podmoklice, Stáňa J. Bělohradský 1913.


BĚLOHRADSKÝ, Stanislav, J.(ed.): Průvodce výstavou medijních kreseb, maleb a jiných výtvorů u příležitosti sjezdu československých spiritistů v Praze 1933. Praha, Výbor čsl. spiritistů pro uspořádání sjezdu 1933.


ČAPEK, Josef: Nejskromnější umění. Praha, Aventinum 1920.


ČIERNÁ, Katarína: Axis mundi. Bratislava, Slovenská národná galéria 2000.


ČIERNÁ, Katarína, KOSTROVÁ, Zita (eds.): Insita 94. Bratislava, Slovenská národná galéria 1994.


ČIERNÁ, Katarína (ed.): Insita 97. Bratislava, Slovenská národná galéria 1997.


ČIERNÁ, Katarína (ed.): Insita 2000. Bratislava, Slovenská národná galéria 2000.


ČIERNÁ, Katarína (ed.): Insita 2004. Bratislava, Slovenská národná galéria 2004.


ČIERNÁ, Katarína (ed.): Insita 2007. Bratislava, Slovenská národná galéria 2007.


ČIERNÁ, Katarína (ed.): Insita 2010. Bratislava, Slovenská národná galéria 2010.


DECHARME, Bruno, ŠAFÁŘOVÁ, Barbara, ZEMÁNKOVÁ, Terezie (eds.): art brut, sbírka abcd. Praha, abcd les éditions 2006.


DRVOTA, Stanislav: Osobnost a tvorba. Praha, Avicenum 1972.


DRYJE, František, SOLAŘÍK, Bruno, SOUČEK, Martin (eds.): Syrové umění. Sbírka Jana a Evy Švankmajerových. Klenová, Praha, Arbor vitae, Galerie Klatovy / Klenová a Moravská galerie v Brně 2004.


DUBUFFET, Jean: Dusivá kultura. Praha, Hermann a synové 1998.


JIRÁČEK, Antonín: Zrcadlo srdce, zrcadlo duše. Litoměřice, Galerie výtvarného umění 2001.


KAPRAS, Jan Nepomuk: Spiritismus: kulturní a psychická rozprava. Český Brod, Knihkupectví Jos. Miškovského 1885.


KARDEC, Allan: Co jest spiritismus. Nová Paka, Karel Sezemský 1908.


KARDEC, Allan: Kniha duchů, neboli zásady spiritické nauky a mravních zákonů z ní vyvěrajících, o jsoucnosti duchů a jejich poměru k lidstvu, o nesmrtelnosti duše lidské a o nynějším i budoucím životě člověčenstva: spiritualistická filosofie. Zjeveno vyššími duchy prostřednictvím různých médií. Praha, Knihovna děl spiritistických 1907.


KONEČNÝ, Pavel, Umělci čistého srdce II., vlastním nákladem. Olomouc 2008.


KOZÁK, Jaromír: Spiritismus: zapomenutá významná kapitola českých dějin. Praha, Eminent 2003.


LUSARDY, Martine, NÁDVORNÍKOVÁ, Alena (eds.): L’Art brut tchèque. Paris, Halle Saint Pierre 2002.


MATYÁŠOVÁ Eva: Naivní malířství. Praha, Odeon 1986.


NÁDVORNÍKOVÁ, Alena: Tsjechische art brut tchèque. Brusel, Musée d’art spontané / Centre tchèque 2004.


NÁDVORNÍKOVÁ, Alena: Tschechischer Surrealismus und Art Brut zum Ende des Jahrtausends. Praha, Prager Kulturtage in Wien 2000.


NÁDVORNÍKOVÁ, Alena: l’art brut. umění v původním (surovém) stavu. Praha, Galerie hlavního města Prahy 1998.


NÁDVORNÍKOVÁ, Alena: K surrealismu. Praha, Torst 1998.


NÁDVONÍKOVÁ, Alena: Art brut v českých zemích – mediumnici, solitéři, psychotici. Olomouc. Arbor Vitae, Muzeum umění Olomouc. Praha 2008.


POHRIBNÝ, Arsén (ed.): Bosé nožky: poezie a próza českých naivistů. Praha, Mladá fronta 1969.


POHRIBNÝ, Arsén, TKÁČ, Štefan (eds.): Naivní umění v Československu. Praha, Nakladatelství československých výtvarných umělců 1967.


POHRIBNÝ, Arsén, Cecilie Marková - Podobenství duší. SGVU v Litoměřicích, GVU v Hodoníně a Muzeum umění Olomouc. Praha 2008.


PONDĚLÍČEK, Ivo: Fantaskní umění, jeho vývoj a souvislosti. Praha, Nakladatelství československých výtvarných umělců 1964.


ROUBÍČEK, Jiří: Experimentální psychózy. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství 1961.


SEZEMSKÝ, Karel: Novodobý spiritismus: Jeho vznik, vývoj a umění. Nová Paka, Karel Sezemský 1925.


SYŘIŠŤOVÁ, Eva: Imaginární svět. Praha, Mladá fronta 1974.


ŠIMKOVÁ, Anežka (ed.): Umělci čistého srdce / Artists of pure heart. Naivní a lidové umění, art brut / naivist and folk art, art brut. Sbírka Pavla Konečného / Pavel Konečný Collection. Olomouc, Muzeum umění Olomouc 2002.


TKÁČ, Štefan: Slovenské insitné umenie. Bratislava, Slovenská národná galéria 1966.


TKÁČ, Štefan: Svetové insitné umenie. Bratislava, Pallas 1969.


TKÁČ, Štefan (ed.): Insita 1. Bulletin insitného umenia. Bratislava, Obzor 1971.


TKÁČ, Štefan (ed.): Insita 2. Bulletin insitného umenia. Bratislava, Obzor 1971.


TKÁČ, Štefan (ed.): Insita 3. Bulletin insitného umenia. Bratislava, Obzor 1972.


TKÁČ, Štefan (ed.): Insita 4. Bulletin insitného umenia. Bratislava, Obzor 1972.


TKÁČ, Štefan (ed.): Insita 5. Bulletin insitného umenia. Bratislava, Obzor 1972.


TKÁČ, Štefan (ed.): Insita 6. Bulletin insitného umenia. Bratislava, Obzor 1973.


TKÁČ, Štefan (ed.): Insitné umenie: Zborník referátov a diskusných prispevkov z 1. a 4. mezinárodného sympózia o insitnom umení 66 – 69. Bratislava, Obzor 1972.


TKÁČ, Štefan (ed.): 1. trienále insitného umenia (Katalóg mezinárodnej výstavy). Bratislava, Slovenská národná galéria 1966.


TKÁČ, Štefan (ed.): 2. trienále insitného umenia (Katalóg mezinárodnej výstavy). Bratislava, Slovenská národná galéria 1969.


TKÁČ, Štefan (ed.): 3. trienále insitného umenia (Katalóg mezinárodnej výstavy). Bratislava, Slovenská národná galéria 1972.


VINCHON, Jean: Umělecké projevy choromyslných. Praha, Orbis 1931.


VONDRÁČEK, Vladimír, HOLUB, František: Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství 1968.


práce monografického charakteru . práce obecného charakteru a katalogy výstav
(c) art brut zemankova@artbrut.cz, powered by PureHTML