Peter Meyer

Uctívání - Inv. 104b

1871 nebo 1872, Bütgenbach – 1930, léčebna Eickelborn
(Pseudonym přiřknutý Prinzhornem „Peter Moog“)

Narodil se v chudých poměrech, ale díky podnikavosti a intelektu se mu brzy podařilo se z bídy vymanit. Vyučil se číšníkem a otevřel si v Münsteru vlastní hostinec. Oženil se, ale žena mu po sedmi letech zemřela. Ze tří dětí přežilo pouze jediné. Meyer nebyl s to sám podnik udržet, a tak si našel zaměstnání jako vedoucí hotelu v Kolíně. Poté, co roku 1908 utrpěl elektrický šok, se začal považovat za umělce. Do psychiatrické léčebny byl odvezen, když ohrožoval rodinu revolverem.
Tento „kníže básníků“, jak se sám tituloval, začal roku 1912 kreslit. Když si o šest let později uložil slib, že bude žít v čistotě jako mnich a zřekne se alkoholu i tabáku, stal se „malířem svatých“. Svoje obrazy ochotně rozdával a doufal, že jimi splatí své hříchy. Meyer tvrdil, že madony a velká biblická témata jako Snímání z kříže či Poslední soud maluje pro kolínský dóm. Pro jeho obrazy je charakteristické pozadí a roucha světců, která jsou tvořena krystalicky rozloženými barevnými poli a připomínají drahocenné koberce nebo kostelní vitráže.


Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML