Clemens Von Oertzen

bez názvu
bez názvu

Vznětlivý, uzavřený chlapec pociťoval ze strany rodičů neustálou křivdu. Podezíral je, že upřednostňují jeho sourozence. Později se stal námořním důstojníkem. Byl ctižádostivý, často přepracovaný, nestřídmě žil a pil. Od roku 1878 trpěl strachem, že ho příbuzní chtějí otrávit a stáhl se do ústraní. Byl pronásledován halucinacemi. Po pokusu o sebevraždu v roce 1883 byl poslán do ústavu Sorau v Braniborsku, kde zemřel jeho otec. Léčebnu ještě několikrát změnil, až po celkem 36 letech internace zemřel roku 1919 v Gehlsheimu.
Von Oertzen nepřetržitě psal a maloval, a to i po zdech. Zpočátku mnoho věcí zdemoloval a byl veden jako problematický pacient. Po patnácti letech hospitalizace přestal malovat i mluvit. V roce 1901 požádal v dopise svou sestru o krabičku barev, bloky na kreslení a tužky a znovu se pustil do tvorby. Právě z tohoto období se dochovaly kresby olejovými křídami a volné akvarelové malby mořských krajin připomínající díla umělců z německé expresionistické skupiny Die Brücke.


1853, Muckrow – 1919, léčebna Gehlsheim u Rostocku
(Pseudonym přiřknutý Prinzhornem „Viktor Orth“)

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML