Petr Dobšák

1273
1272

Ve dvanácti letech prodělal meningitidu a později „revmatickou horečku“ doprovázenou mentálními obtížemi a halucinacemi. Následkem toho byl umístěn v psychiatrické léčebně v Kroměříži. Přestože zde strávil dlouhé období, stal se elektromechanikem a později pracoval jako řidič a opravář. Od roku 2000 žije se svými rodiči a pomáhá jim s hospodářstvím.
Dobšákovy kresby tužkou a pastelkami vypovídají o jeho lásce
k práci na polích a intimním vztahu k přírodě. Kreslí zvířata, stavby, pole a lesy; tajemné siluety nořící se ze zamlženého stínování.
Petr Dobšák tvoří jen při svých pobytech v léčebně. Obzvláště si oblíbil arteterapeutickou dílnu, která je pro něj vítaným podnětem k tvorbě. Veškeré rady a vedení terapeutů ale odmítá. Od dětství také píše milostné básně, věnované stále té samé dívce, nešťastné životní lásce.
Asi před patnácti lety poslal svou básnickou sbírku do redakce Českého rozhlasu. I když nikdy nedostal odpověď, s pílí a odhodláním ve své tvorbě pro rádio pokračuje.


1947 . Otaslavice . Česká republika

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML