Adolf Schudel

Ropuší tůňka za úplňku
Strmá stezka

O místě jeho narození a smrti neexistují doklady. Z lékařských záznamů víme, že pracoval jako retušér ve fotoateliéru, odkud byl propuštěn. Po smrti otce se zcela obětoval své matce a sestrám. Údajně byl velmi dobře vychovaný a charakterní. Byl také silně nábožensky založený. Původním vyznáním byl protestant, nicméně později konvertoval ke katolíkům. Zlomem v jeho životě se stal odjezd z Paříže do Basileje. Od té doby byl silně podrážděný. Roku 1897 požadoval na hostinském revolver nebo nůž, aby mohl spáchat sebevraždu. To se mu nepodařilo, a tak se rozhodl skoncovat se životem skokem z mostu. Následně byl hospitalizován. O důvodech svých pokusů o sebevraždu nikdy nemluvil. Jako pacient byl velice uzavřený, nedůvěřivý, často nedůtklivý. Nikdo se k němu nesměl přiblížit. Trpěl halucinacemi, které pravděpodobně byly i námětem některých jeho kreseb. Kreslil důkladně a pomalu, velice pečlivě stínoval. Když byl jednou dotázán, co kreslí, odpověděl, že to se sám dozví, až to bude hotové.


1869, ? – 1918, ?

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML