Karl Hel

883 rv
883 -2
883 - 1

Až do doby své hospitalizace působil Karl Hel jako houslista. Ve věku dvaceti osmi let onemocněl epilepsií, která rozpoutala sérii depresivních stavů trvajících i několik měsíců.
V roce 1949 byl během jedné z krizí ve stavu hluboké pomatenosti internován v psychiatrické léčebně v Guggingu. Tam začal poprvé kreslit a svými výtvory následně zaplnil desítky školních sešitů. Na svých pracích lpěl a nedával je z ruky, současně je ale také rád ukazoval lidem okolo sebe, aby jim „rozdával radost“. Překresloval cokoli, co nalezl v časopisech a novinách. Jeho dílo je originální nikoli obsahem, nýbrž jedinečnou výtvarnou technikou.
Jeho lékař Leo Navratil hovoří o osobité variantě pointilismu, která se proměňovala spolu s vývojem nemoci. V počátcích svojí tvorby používal Hel jednoduchou linku, s postupem času se jeho styl dotvářel a krystalizoval, až nakonec své kresby zpracovával množstvím teček, čar a kruhů.

 

 


1903 . Vídeň . Rakousko
1965 . Mauer-Öhling . Rakousko

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML