Georgiana Houghton

1

životě Georgiany Houghton před rokem 1859 toho víme jen velmi málo. Byla nejmladší ze sedmi dětí. Krátce se věnovala studiu klasického umění, které však po smrti své sestry v roce 1851 přerušila. Celý život strávila v Londýně a nikdy se neprovdala.
Okolo roku 1859 se začala zajímat o spiritismus. Zpočátku navazovala kontakt s duchy pomocí otočných stolků, později, od roku 1861, s nimi komunikovala pomocí dřevěné destičky. Ve stejném roce začala kreslit spiritistické obrázky pastelkami připevněnými k destičce. Na radu svých spirituálních společníků opustila techniku pastelek a začala malovat. Ztvárňovala své vize, zobrazovala květiny či ovocné plody vesmírného původu.
V říjnu 1861 jí duchové sdělili, že zaujme důležitou roli v nadcházejícím miléniu, které označovali jako „Third Dispensation“ (Třetí osvobození). V této době pořádala pravidelně každý týden večírky, kam zvala zájemce o svoji výtvarnou tvorbu. S pomocí neznámého dobrodince vydala v letech 1881 - 1882 dva svazky nazvané Evenings at Home in Spiritual Séance (Domácí spiritistické večery), kde popsala své zkušenosti spiritistického média.
Otec Georgiany zemřel roku 1863, její matka v roce 1869. Po smrti rodičů ji bratři odmítli finančně podporovat. Zbytek života strávila v chudobě.
V roce 1871 vystavila svých sto padesát pět akvarelů v New British Gallery v Londýně.
Od roku 1872 obohacovala své dílo o spiritistické fotografie. Každý týden navštěvovala M. Hudsona, fotografa pochybné pověsti. Do momentu, kdy byly Hudsonovy podvody odhaleny, se u něj zúčastnila celkem dvě stě padesáti fotografických sezení. Georgiana Houghton vyvinula vizionářské abstraktní umění, a to téměř čtyřicet let před velkými výtvarníky avantgardy, jakými byli Vasilij Kandinsky nebo František Kupka.


1814 . Las Palmas . Kanárské ostrovy
1884 . Londýn . Velká Británie

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML