vojislav JAKIĆ

1932 . Radobiljici . Makedonie – 2003 . Bělehrad . Srbsko

x
1 

Foto: Despotovac, Srbsko, 1996 – 1998

Jakić řečený Voja, silná, temná osobnost, je tvůrcem stejně silného díla. Kreslil téměř výhradně ve vesnickém lokále, a to i ty největší ze svých obrazů, z nichž jeden měřil padesát čtyři metrů. Lidstvo, poznamenané dávnými archetypy i svým překotným rozvojem, se podle něho nemůže oprostit od násilí. V jeho pojetí vypadá jako přehlídka obludných zmutovaných klonů.

(c) art brut zemankova@artbrut.cz, powered by PureHTML