Gustav Sievers

bez názvu
bez názvu

Stejně jako jeho otec a bratři se i Gustav vyučil tkalcem. Sedm let pobýval v Americe, kde vykonával těžkou manuální práci. Ve svém volném čase studoval v knihovnách Kanta, Darwina, Voltaira a Alexandera von Humboldta. Po návratu do Evropy se oženil, ale manželství se brzy rozpadlo. Pokusil se o sebevraždu a opět se vydal do světa. Roku byl 1900 zatčen kvůli nemravnému chování vůči dvěma děvčatům a umístěn na pozorování do zemského ústavu choromyslných v Lengerichu. Jeho trestní rejstřík obsahoval žebrotu, urážku policisty, ale také rozšiřování sociálně-demokratických spisů.

Sievers se často hlásil k dělnické třídě a k sociálně-demokratické straně. V léčebně vyžadoval sociálně-demokratické noviny Vpřed a psal dopisy zakladateli strany Augustu Bebelovi. Sievers věřil, že za jeho umístěním do ústavu stojí zednáři, kteří ho pronásledují a chtějí ho zničit, protože mu závidí jeho vynález „tkalcovského stavu s padacím člunkem“. Ten byl dokonce zanesen u Říšského patentového úřadu pod číslem 108661.

Gustav se neustále snažil z ústavu utéci. Projevoval se násilnicky, rozbíjel okenní tabulky, ohrožoval dozorce, napadal ošetřujícího lékaře a připravoval atentát na ředitele ústavu. Přes tři roky strávil v izolační cele a denně byl podrobován permanentním koupelím, což byla jedna z léčebných metod na uklidnění pacientů. Roku 1903 uprchl, a když byl polapen, byl dopraven do ústavu v Lüneburgu. Jako pacient v „konečném stádiu“ byl roku 1939 přepraven do Herbornu a vydán k euthanasii. Dne 16. 6. 1941 byl Gustav Sievers v likvidačním zařízení Hadamar zavražděn.

V Prinzhornově sbírce jsou obsažena díla z let 1903 až 1919. Tehdy vznikaly především „komiksy“ kreslené nejprve tužkou, později vybarvené krycími barvami. Často se jedná o karikující a humorná podobenství.


1865, Almstedt – 1941, likvidační tábor Hadamar

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML