Donald Mitchell

x

Autor mimořádně uzavřené povahy se narodil jako třetí dítě z jedenácti v afroamerické rodině, s níž dodnes žije v sanfranciské čtvrti Bayview. Od roku 1976 tvoří v ateliéru Creative Growth*. Na jeho raných dílech býval ústřední motiv obsesivně přeškrtaný tužkou nebo štětcem. Před několika lety začal Mitchell postupně měnit svůj vztah k okolí a v souladu s tím i na jeho kresbách čím dál zřetelněji vystupovaly ze změti čar tváře a tvary. Dnes nejčastěji zobrazuje postavy, které stojí buď samostatně, nebo se v horizontálních vrstvách či vertikálních liniích překrývají a naléhavě hledí z obrazu na diváka. Donald Mitchell tvoří jednu anonymní bytost za druhou, až desítkami schematických postaviček zaplní celou plochu papíru.


1951 . San Francisco . Kalifornie . USA

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML