Louis Soutter

1122

Začátek života inženýra, architekta, malíře a hudebníka Louise Souttera byl nejen plný úspěchů, ale i změn. Po studiu inženýrství v Lausanne pokračoval ve studiu architektury v Ženevě, hudby v Bruselu a malířství v Lausanne a v Paříži. Oženil se s Američankou Madge Furman a společně se odstěhovali do Spojených států, kde se Soutter živil výukou hry na housle a kreslení. Později se stal ředitelem katedry výtvarného umění na Colorado College. Přestože jeho profesionální a společenský život se zdál být úspěšný, Soutter se cítil nemocný a deprimovaný. V roce 1902 se vrátil zpět do Švýcarska, kde působil jako houslista v orchestru Ženevského divadla a symfonického orchestru města Lausanne. V roce 1922 byl hospitalizován v nemocnici v Eclagnens a později přemístěn do domova důchodců (asile de Jura) v Ballaigues, kde strávil zbytek života.
Od roku 1927 se o Soutterovy kresby zajímal jeho slavný bratranec, architekt Le Corbusier, který ho také všemožně podporoval. Přestože většina Soutterových prací není ani datována ani signována, dá se v jeho tvorbě rozlišit několik hlavních období. Mezi lety 1923 – 1930 se jedná převážně o kresby tuší a tužkou zachycující nejen exotické či pitoreskní scény, ale i výjevy z domova důchodců. Následovalo manýristické období (1930 – 1935)kreseb tuší, jejichž tématem jsou zmučené, propletené lidské postavy. V konečné fázi (1937 – 1942) Soutter pracoval na velkoformátových kresbách tuší. Prsty maloval davy postav výjimečné intenzity, mezi kterými se často objevuje ukřižovaný Ježíš. „I když Soutter neunikl kulturním vlivům,“ píše Michel Thévoz, „jeho vztah k tradici a uměleckému kontextu je bezpochyby daleko uvolněnější než u jakéhokoliv jiného, sociálně zařazeného umělce. Nemůžeme mluvit o globální asimilaci vlivů, neboť Soutter si z kultury půjčuje pouze určité prvky […] podobně jako v případě snění, lapsusu nebo slovní hříčky, kde jsou signifikantní prvky z denního a společenského života vtaženy do nevědomí a podrobeny procesu, který radikálně mění jejich význam.“


1871 . Morges . Švýcarsko
1942 . Ballaigues . Švýcarsko

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML