Fernand Desmoulin

Fernand Desmoulin, oeuvres médiumniques (1900-1902)
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Desmoulin byl kreslířem a rytcem v ničem nepřesahujícím svou dobu. Honil se za zakázkami, přijímal pocty a vyznamenání a vystupoval jako přítel uznávaných osobností. Dnes jsou tato fakta díky objevu výkresů a spisů (o rozsahu zhruba čtyři sta stran), které vytvořil pod vlivem duchů, obohacena o novou kapitolu.
Ve věku padesáti let zasáhla Desmoulina „dobová nákaza“ spiritismu. V letech 1900 až 1902 vytvořil osobité mediumní dílo, které se zcela vymyká stylu jeho předchozí profesionální tvorby. Jedná se o uvolněný, vynalézavý a spontánní projev, při kterém je ruka vedena pouze příkazy z nevědomí.
Případ Fernanda Desmoulina není ojedinělý. Také další jeho současníci jako Victorien Sardou, Léon Petitjean, nebo Hélène Smith tvořili po určitou dobu pod vlivem spiritistické víry. Není proto překvapující, že o výtvarný projev Fernanda Desmoulina projevil zájem i André Breton, který mediumní kresby velmi oceňoval.

 


1853 . Javerlhac . Francie
1914 . Benátky . Itálie

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML