Johann Gittenberger

1198

Johann Gittenberger pracoval jako dělník a celý život se potýkal s těžkým alkoholismem. Následkem krvácení do mozku musel být v roce 1970 hospitalizován. Po dobu čtyř let pobýval v Domě umělců v Guggingu, který vedl profesor Leo Navratil. Tam začal sám pro sebe kreslit a odmítal jakékoliv podněty z okolí.
V jeho díle jsou patrné dva hlavní motivy: kreslil plány měst a silnic doplněné texty a poznámkami. Vytvářel také portréty nebo postavy často umístěné do rámů, jakoby se připravoval na jakousi imaginární výstavu. V roce 1975 byl, velmi zesláblý, přemístěn do domova seniorů, kde o rok později zemřel.


1901 . ? . Rakousko
1976 . ? . Rakousko

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML