daniel MILLER

1961. Castro Valley . Kalifornie . USA

3
1 2 3 > 

Dan Miller má za sebou dětství v komplikované rodině, která chlapci trpícímu autismem a častými epileptickými záchvaty nebyla právě oporou. V roce 1988 začal docházet do ateliéru Creative Growth*, kde nalezl potřebný klid na své dva koníčky: vaření a výtvarné umění. Jeho tvorba spočívá ve hře s písmeny a slovy, které přes sebe klade v mnoha vrstvách a s tak mimořádnou energií, že se navzájem často úplně překryjí a vytvoří nečitelnou plochu. Na papír zapisuje jména lidí, které zná, míst, která navštívil, akcí, jichž se účastnil, nebo předmětů každodenní potřeby. Poslední dobou píše také strojopisné „vizuální básně“ na dlouhé pruhy papíru.

(c) art brut zemankova@artbrut.cz, powered by PureHTML