Bill Traylor

1204

Narodil se na farmě George Hartwella Traylora, kde se pěstovala bavlna. Po konci občanské války v USA a zrušení otroctví se rozhodl na rodné farmě zůstat. Traduje se, že měl dvaadvacet dětí. Když v roce 1938 zemřela jeho žena, Bill se odstěhoval do Montgomery, kde pracoval v továrně na boty.
Když kvůli pokročilému věku musel přestat pracovat, přežíval jako bezdomovec a spával v přístavku pohřebního domu.
Traylor začal kreslit v jedenaosmdesáti letech, když trávil dny na chodníku v Monroe Street. Jako podklad používal to, co právě našel - papír, karton a kusy krabic. Nepravidelnosti povrchu těchto materiálů se staly součástí jeho kompozic. Zobrazoval zvířata, městské obyvatele, scény ze života na farmě, hádky, různé anekdoty i obtížné životní situace.
V průběhu tří let Traylor vytvořil okolo patnácti set kreseb. V roce 1942 se odstěhoval ke svým dětem do Detroitu a později do Washingtonu, kde přestal kreslit. Když se po druhé světové válce vrátil do Montgomery, onemocněl a lékaři mu amputovali jednu nohu, která byla zasažena gangrénou. Krátce poté Traylor v domově důchodců zemřel.


1854 . nedaleko Bentonu . Alabama, USA
1947 . Montgomery . Alabama, USA

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML