Oswald Tschirtner

867 r
865
864
862
99

Foto: Gugging, Rakousko, 1993

Oswalda vychovávala zbožná teta a strýc kněz. Byl velmi učenlivý a chtěl svůj život zasvětit církvi. Do roku 1939 studoval v semináři, ale po vypuknutí války musel narukovat do německé armády. Bojoval u Stalingradu a dostal se do francouzského zajetí. V roce 1946 byl hospitalizován, protože se u něj začaly projevovat známky duševní poruchy. Po propuštění se jeho stav ještě horšil. V roce 1954 musel být umístěn v léčebně v Guggingu. Choval se velmi tajnůstkářsky a rezervovaně. Trpěl pocity viny a neustálé úzkosti. Nevyvíjel vlastní iniciativu a na otázky odpovídal jen „ano“ nebo „ne“.
V ústavu kreslil jen tehdy, byl-li o to požádán. Jeho díla téměř postrádají tělesnost. Postavy žen a mužů se od sebe neliší. Těla jsou prezentována jen náznakem - dvě dlouhé nohy bývají připojeny přímo k hlavě. Protažené figury vypadají, jakoby se chtěly odpoutat od země do nebes.
Oswald Tschirtner, jeden z prvních umělců z Domu umělců při psychiatrické klinice Gugging, kreslil jen na požádání. Položil papír na stůl, tu ucouvl, tu zase přistoupil, černou tužkou na papír načrtl pár mimořádně výmluvných linií, prohlédl si svou kresbu, podepsal se a vrátil se do svého pokoje.
 


1920 . Perchtoldsdorf . Rakousko – 2007 . Maria Gugging . Rakousko

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML