Emery Blagdon

a

V osmnácti letech ukončil všeobecné vzdělání a následujících deset let strávil na cestách. V roce 1954 zdědil po strýci farmu v Nebrasce. Právě tam začal vytvářet asambláže, které se vedle příležitostných prací na farmách staly jeho hlavní činností. V jeho stodole vznikl fantastický chemicko-biologicko-fyzikální projekt nazvaný „Léčivý stroj“ (Healing Machine), který měl údajně schopnost uzdravovat nemocné rakovinou a ulevovat jim od bolesti. Emery Blagdon věřil, že objekty, které vyrábí z ocelových a měděných drátů, z nalezených odpadových materiálů a lahviček naplněných solemi a tinkturami, dokáží zachytit přírodní síly a přetvořit je v léčivou energii. Jeho dílo sestávalo z šesti set převážně závěsných kaskádovitých asambláží a osmdesáti maleb zakomponovaných do celkové instalace tak, aby i ony vedly nebo odrážely energii. Celý gigantický mechanismus Blagdon občas ozářil vánočními světýlky a barevnými žárovkami.


1907 . Callaway . Nebraska . USA – 1986 . Garfield Table . Nebraska . USA

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML