Anibal Brizuela

3
2
1

Pacient psychiatrické kliniky Colonia d’Oliveros poblíž města Rosario komunikuje jen sporadicky. Nevíme nic o jeho rodině, jistý není ani jeho věk. Význačný je ovšem zápal, s jakým se věnuje kreslení. Svoje kresby plné náboženských a politických symbolů rozvěšuje po různých místech léčebny jako tajemná poselství. Přestože tvoří výhradně o samotě, nebrání se tomu, aby jeho dílo bylo veřejně prezentováno. Při jedné ze svých výstav pronesl: „Jednoho dne jsem rybařil na břehu řeky a spatřil jsem létající talíř. Podíval jsem se na svůj rybářský prut a pak jsem znovu zvedl oči k obloze, ale talíř už tam nebyl. Nepovažoval jsem to za důležité.“


1937 . Argentina

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML