Raimundo Camilo

x

Raimundo Camilo ve velmi mladém věku odešel ze svého rodiště do Ria de Janeira, kde pracoval na stavbách a v kuchyních. Po rozmíšce s jedním ze zaměstnavatelů se zcela dezorientovaný ocitl na ulici. V roce 1964 skončil v psychiatrické léčebně Colonia Juliano Moreira, kde žije dodnes. Tady začal vlastnoručně vyrobenými barvami na jakýkoliv podklad, který mu přišel pod ruku, malovat svoje vlastní bankovky. Hlava na rubu podle něj představuje buď krále, nebo cangaçeira, lidového hrdinu – zbojníka. Raimundo Camilo bankovky ochotně rozdává svým oblíbeným zaměstnancům léčebny, zejména ženám. Tvrdí, že nejde o uměleckou tvorbu, nýbrž o „práci“.


1939 . Ceará . Brazílie

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML