John Devlin

3
2
1

V roce 1979, během studií teologie v britské Cambridgi, se u Johna Devlina začaly projevovat časté psychotické epizody, které nakonec učinily přítrž jeho životnímu snu o dráze kněze. Po návratu do Kanady, kde byl několikrát hospitalizován, se pustil do vytváření utopického kresleného města Nova Cantabrigiensis, které se stalo výrazem jeho stesku po milované univerzitě. Jeho kresby obsahují skryté kódy a symboly. Klíčový je pro něj zejména zlomek 3/8, který údajně disponuje magickou silou – jde totiž o poměr samohlásek a souhlásek ve jméně Ježíše Krista (resp. v jeho anglické podobě), který je rovněž přítomen v architektuře Královské kaple v Cambridgi. Tento zlomek organizuje a strukturuje jeho kresby a koláže. John Devlin se domnívá, že vše, co není vybudováno v tomto poměru, spěje k zániku, a že pokud bude takto napravovat omyly přírody, dokáže přemoci nemoci i smrt.


1954 . Halifax . Kanada

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML