Pepe Gaitán

a

Pochází z dobře situované rodiny, ale otec mu zemřel v raném věku. Vystudoval obor sociální komunikace, zajímá se zejména o rozhlas. Nějakou dobu působil jako pedagog. V roce 1975 zaslechl bizarní větu „Nejez tolik sladkostí, nebo chytíš měňavky“, která se zřejmě stala zlomem v jeho životě a odstartovala jeho tvorbu. Gaitán tráví celé dny v knihovnách, pečlivě vybírá texty, kopíruje je a následně do nich zasahuje: nejprve většinu písmen přeškrtá, posléze stránku doplní kolážemi a znaky v neměnné, velmi pečlivě volené barevné škále. Jako ohlas oné kdysi zaslechnuté věty nacházíme na každé stránce měňavky (améby), které autor nazývá „pseudopody“ neboli panožky, díky nimž dosahují buňky tzv. améboidního pohybu.


1959 . Bogota . Kolumbie

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML