Ilse Helmkamp

1

O jejím životě před hospitalizací neexistuje mnoho zpráv. Známo je pouze to, že když se dozvěděla o pohlavní chorobě svého manžela, podlehla přesvědčení, že prostitutky jsou zdrojem všemožných nemocí a metlou lidstva. Paranoidní psychóza ji přivedla do ústavu, kde začala prohlašovat, že dokáže zabíjet myšlenkou, a pustila se do makabrózního projektu: začala si systematicky zapisovat tisíce jmen žen i mužů, které se jí údajně povedlo popravit. Tento katalog ve formě sešitů tvořila několik let kolem roku 1975. Zachoval se i její dopis ministru vnitra, v němž žádá za tuto svou činnost ve prospěch veřejného zdraví odměnu.


data neznámá . Německo

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML