Jeanne Tripier

867 v
1

eanne Tripier pocházela z vinařské rodiny. Většinu dětství strávila na venkově u své babičky. Později žila na Montmartru se synem Gustavem, jehož otcem byl Američan, a pracovala jako prodavačka. V osmapadesáti letech se nadchla pro spiritismus. Roku 1934 byla hospitalizována s chronickou psychózou, logorreou(chorobnou upovídaností) a megalomanií.
Během deseti let pobytu v nemocnici si jako „médium prvotní potřeby, soudkyně planety a reinkarnace Johanky z Arku" vytvořila nový svět. Její „těkavé astrální tělo“ získalo nadvládu nad jejím „tekutým živočišným tělem“ a ona se vzdala své vlastní identity, aby mohla lépe komunikovat s duchy. Identifikovala se nejen s Johankou z Arku, ale s celou řadou výstředních postav. Ve svých Poselstvích a Misích na Zemi popsala nejen své meziplanetární cesty, ale také každodenní život v ústavu. Vzkazy, které jí byly duchy předávány, obsahují často věštby nebo výzvy k válkám. Jsou řazeny zcela volně a vytvářejí jakousi absurdní litanii. Některé z nich jsou vysílány formou tajemného kódu, jenž autorka nazývá „sférickým jazykem“.
Zároveň s literárním dílem vytvářela Jeanne Tripier malby inkoustem, který míchala s barvami na vlasy, lakem na nehty a léky. Nejvíce fascinující částí jejího díla jsou ale výšivky, které vzbuzují dojem, že vyšívací jehlu používala spíše jako nebezpečnou zbraň. Tím, že se odevzdala duchům, kteří vedli její jehlu, popřela Jeane vlastní identitu a dokázala tak vytvořit tvary prosté jakékoliv záměrné reprezentace. Chráněna tímto druhem anonymity se dokázala oprostit od konformity a stereotypů. Nástroj, který původně používala coby žena v domácnosti, se stal symbolickou zbraní a ona sama významnou umělkyní.

 


1869 . Paříž . Francie
1944 . Maison-Blanche . Francie

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML