Oreste Fernando NOF4 Nannetti

n1

Foto: Volterra, Itálie, 2005

Nannetti se hned po absolvování obecné školy dostal do péče dobročinných institucí a posléze vystřídal několik psychiatrických zařízení. Po přijetí do léčebny ve městě Volterra začal do omítky na zdech nemocničního dvora rýt velice osobní deník. Na plochu přes sto osmdesát čtverečních metrů pomocí přezky pásku ústavního stejnokroje zaznamenával nekonečný dennodenní monolog. Z Nannettiho řádek vyvstávají textem oblévané siluety katatonických pacientů, nehnutě sedících na lavičkách. Byl přesvědčen, že je uzavřen v telepatickém systému, který ho spojuje s planetami a minerály. Proto se Oreste Fernando Nannetti coby vyvolený tlumočník těchto jevů podepisoval značkou NOF4 a představoval se jako „astronaut a důlní inženýr mentálního systému“.


1927 . Řím . Itálie – 1994 . Volterra . Itálie

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML