Hans-Jörg Georgi

x

V raném věku ho postihla dětská obrna, jejíž následky nese dodnes. Už v době, kdy začal navštěvovat výtvarný Ateliér Goldstein*, měl za sebou Hans-Jörg Georgi tisíce kreseb s oblíbenými náměty letadel a dětí. V ateliéru se pak pustil do tvorby letadlové flotily, která nyní čítá stovky strojů. Letadla vyrábí z krabic nalezených v odpadu, které stříhá na malé, nepravidelné kousky. Ty poté slepuje k sobě tak, až z nich vytvaruje trojrozměrný objekt. Skutečná letadla, která se původně snažil napodobit, brzy nahradily imaginární stroje s antropomorfními rysy. Je mezi nimi i model šestipatrového letadla, které má řadu variací. Georgiho utopická létající města mají jednou, až bude naše planeta neobyvatelná, fungovat jako novodobé Noemovy archy a transportovat lidstvo, zvířata a rostliny do vesmíru. Tam budou věčně kroužit jako oběžnice slunce živené jeho energií. Vyvrcholením Georgiho tvorby se má stát „technologický Ikarus“ – kybernetický organismus, který bude dokonalým splynutím člověka a stroje.


1949 . Frankfurt . Německo

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML