Elis Sinistö

b

Foto: Villa Mehu, Finsko, 2004

Říkalo se mu „poustevník Elis“. Vlastní tvrdošíjností se domohl kusu země nedaleko Helsinek a pustil se tu do stavby sluneční sauny, poustevny a „hotelu Elite“, které jsou vyjádřením „svaté trojice“; Romantismu, Realismu a Mysticismu. Stejně jako ostatní stavby je i jeho vlastní dům sflikovaný ze všeho, co bylo po ruce. Ještě v devadesáti letech byl Elis velmi vitální, klidně se vyhoupl na kruhy a vystřihl výmyk. Měl zálibu v různých převlecích – s andělskými křídly, v kabaretní róbě a někdy i nahý – ve volné přírodě inscenoval všelijaké výstupy. Rovněž zpíval, cvičil jógu, tančil a hrál na hudební nástroje.


1912–2004 . Finsko

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML