malam ZABEIROU

data neznámá – 1998 . Niger

z
1 

Foto: Maradi, Niger, 1998

Malam navazoval na tradici svého dědečka, významného islámského učence, tzv. marabuta, ale zároveň ji po svém přetvářel. Na dřevěné desky maloval verše z Koránu a hlavně vyprávěl o svém životě. Žil na ulici zcela bez prostředků, ale vysnil si vlastní útočiště, cosi jako miniaturní hotelový komplex. Na zemi měl cihlami vyznačené obrysy jednotlivých budov a uprostřed stála malá zastřešená chatrč – jeho domov.

(c) art brut zemankova@artbrut.cz, powered by PureHTML