Jindřich Vik

1677
1676
1675
1674
1673
1672
Bergamo

Jindřich Vik vystudoval obchodní akademii a posléze pracoval jako bankovní úředník. Celý život se amatérsky věnoval krajinomalbě, ale s odchodem do důchodu zanechal i své tvorby. Poté, co zemřela jeho manželka, pohltil ho pocit totální beznaděje. V té době ho jeho dcera, sama výtvarnice, přiměla, aby se znovu pustil do malování.
Vik začal vytvářet tužkové kresby a akvarelové malby, na kterých zachycoval především výjevy z venkovského života: postupy práce (Natíráme žlaby, Chytáme mouchy), předměty každodenní potřeby (Pečivo, Léčiva…). Zdánlivá naivita jeho kreseb je zcela překonána originálním osobitým stylem plným jímavé křehkosti. Vikovi se podařilo zachytit pomíjivost věcí, které zůstaly idealizované uchovány v jeho paměti. Prostřednictvím tvorby se vrátil také ke své celoživotní zálibě – zeměpisu. Přestože nikdy neopustil Českou republiku, namaloval dojemnou sérii moří, z nichž některá situoval i do imaginárních míst (Moře u Madridu). Své výkresy většinou opatřoval datací, signaturou a popisnými texty. Tvorbě věnoval celé dny posledních dvou let života.


1899 . Jaroměř . Česká republika
1980 . Praha . Česká republika

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML