pascal TASSINI

1955 . Belgie

a
1 

Foto: Lutych, Belgie, 2013

Autobusem, který sváží i ostatní klienty, dojíždí Pascal Tassini denně do ateliéru Créahm. Má tu mimořádné postavení, a kdyby si směl zabrat i místo ostatních umělců, klidně by ateliér obsadil celý. V jeho koutě si vybudoval skrýš, která má stěny z látky – jeho nejoblíbenějšího materiálu. Tady schovává svoje poklady. Přes den náruživě stříhá textilie, ty pak svazuje uzly a s vynaložením velké síly je utahuje. Jednou takto pro účely divadelního představení ovázal židle, jindy vytvořil klobouk pro svou budoucí nevěstu.

(c) art brut zemankova@artbrut.cz, powered by PureHTML