Stefan Häfner

h6
h5
h4
h3
h2
h1

Stefan Häfner (*1959) tvoří v chráněném ateliéru Goldstein ve Frankfurtu nad Mohanem. Jeho dílo se stalo součástí sbírek Německého muzea architektury (Deutsches Architekturmuseum). Häfnerovým životním projektem je Zukunftsstadt - město budoucnosti. Jedná se o komplex trojrozměrných obytných modulů navzájem prorostlých v jediný organismus. Jeho budovy vytvořené z kartonu a dalších materiálů, jsou propojeny důmyslnými chodníky, schodišti a ochozy, ale i parkovacími plochami, nadjezdy a podjezdy. Někdy volné, jindy zastřešené podesty a nádvoří jsou osázeny stromy, veřejné prostory jsou osvíceny elektrifikovanými lampami. Střechy jsou obloženy solárními panely, kryté garáže jsou připraveny na příjezd vozů. Ty ale chybí, stejně jako knihy v regálech knihoven v různobarevně vymalovaných interiérech, kam je možné nahlédnout nespočtem okem. V halách se po kulatých sloupech plazí popínavé rostliny, jednotlivé buňky jsou vybaveny postelemi, stolky a židlemi, dokonce počítači… jen člověk tu chybí. Häfnerovy habitaty stojí hrdě rozkročeny na tenkých nohách, které jako by měly chránit město před potopou a rozhlížejí se do neznáma barevně svítícími okny jako mušíma očima. Jsou jeho města budoucnosti koráby určenými k přežití, modelem Noemovy archy pro lidstvo v ohrožení, nebo jsou apokalyptickou vizí toho, jak budou naše města vypadat „dne poté?“.


Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML