abcd z. s.

Promítání filmu o Billu Traylorovi Honba za duchy 30.6. v DOXu
Fotografie z vernisáže výstavy (Ne)Moc / Power(less) v Centru současného umění DOX 2.6.2022
Komentovaná prohlídka výstavy (Ne)Moc
Výstava: (Ne)Moc // Power(less)
Výstava (Ne)Moc, 3. 6. – 6. 11. 2022, Centrum současného umění DOX, Praha
Výstava: Nalezeno na okraji
přednáška Pavel Konečný: Sonda do mé sbírky art brut
Výstava Crossroads // rozcestníky
Výstava: Japonské art brut
Výstava ARTBRUT: Anatomia metamorphosis, Praha 2011
Výstava Josef Hofera, Justyny Matysiak
Exibition: Anatomia metamorphosis, Paris 2009
Výstava Prinzhornovy sbírky
Výstava: ART BRUT, sbírka abcd
art brut, sbírka abcd (cz)
art brut live: fotografie | mario del curto
art brut live: sbírka abcd | bruno decharme
japonské art brut (cz / en)
josef hofer (cz / en / de)
outsider art: sbírka pavla konečného cz + en
karel havlíček: gigantomachie cz + en
adolf wölfli – stvořitel univerza
anna zemánková (cz / en / de)
luboš plný (cz / en / de)
františek dymáček (cz / en / de)
anatomia metamorphosis (cz / en / de)
monografie anna zemánková česká verze
monographie anna zemánková français
rozhovor s bruno decharmem
muzeum art brut (praha)
dosavadní činnost - abcd Praha
členové - praha
související publikace
práce obecného charakteru a katalogy výstav
práce monografického charakteru
časopisy
práce obecného charakteru a katalogy výstav
práce monografického charakteru
umění outsiderů a jeho historický, společenský, politický a umělecký kontext
v České republice
ve světě
vincent gille - terra incognita
manuel anceau - art brut: roztavené zrcadlo, horký vosk
jean-louis lanoux - když význam kolísá...
Výstava: Adolf Wölfli - Stvořitel universa
monograph anna zemánková english

Copyright © 2022 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML