Felix Brenner

brenner1

Životopis Felixe Brennera je jako dobrodružný román. Narodil se v Basileji, ve třinácti letech utekl z domova, našel útočiště v různých společných bytech a zahájil dlouhou drogovou kariéru se všemi jejími negativními důsledky včetně pobytů ve vězení a na psychiatrických klinikách. V mládí se pohyboval v komunitě hippie a stal se součástí alternativní kulturní scény v Basileji, kde také navštěvoval grafické kurzy na Škole designu (Schule für Gestaltung Basel). Získal také stipendium na umělecký pobyt v New Yorku. V průběhu let realizoval řadu výstav svých litografií, leptů, kreseb a také videoartů. V roce 1987 založil umělecké a politické hnutí Blauer Planet (Modrá planeta). Vedle výtvarné práce se věnuje studiu etnobotaniky. Žije ve vesnici Altnau ve švýcarském kantonu Thurgau, kde provozuje litografickou a ryteckou dílnu. V roce 2021 získal druhé místo v mezinárodní soutěži Euward.

 

Felix Brenner’s biography is like an adventure novel. Born in Basel, he ran away from home at the age of 13, found refuge in various shared apartments and embarked on a long drug career with all its negative consequences, including stays in prison and psychiatric clinics. In his youth, he was active in the hippie community and became part of the alternative cultural scene in Basel, where he also attended graphic design courses at the School of Design. He was also awarded a scholarship for an art residency in New York. Over the years, he has had numerous exhibitions of his lithographs, etchings, drawings and video art. In 1987, he founded the art and political movement “Blauer Planet” (Blue Planet). In addition to his artistic work, he studies ethnobotany. He lives in the village of Altnau in the Swiss canton of Thurgau, where he runs a lithography and engraving workshop. In 2021 he won second place in the international Euward competition.

 


1955 . Švýcarsko

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML