Anselme Boix-Vives

Moderní žena spatřená na Venuši
6
5
3
1

Vzhledem k tomu, že pocházel z chudé rodiny s devíti dětmi, neměl možnost navštěvovat školu. Ve věku osmnácti let odešel do Francie a pod jménem Anselme Bois pracoval v továrně, v zemědělství nebo jako horník.
Rád o sobě říkával, že pracuje osmačtyřicet hodin denně. V roce 1926 si zakoupil obchůdek s ovocem a zeleninou na hlavní ulici v Moûtiers. Jako malý, avšak úspěšný obchodník nezapomínal na své začátky a částí svého srdce stále bojoval za vizi lepšího světa. Dokonce vypracoval „mírový plán“ na řešení problémů celé planety. 3. dubna 1956 vydal manifest Jednota světa – budoucnost světa (L’union mondiale - l’avenir du monde). Svůj projekt poslal generálu de Gaullovi, anglické královně, papeži... 16. března 1957 uspořádal první konferenci o „Světovém plánu“. Shovívavý výsměch a naprostý nezájem o jeho myšlenky ze strany spoluobčanů Anselma velmi zraňoval. Jeho život ale zcela rozvrátila až smrt manželky v roce 1962. Živnost přenechal jednomu ze svých synů. Jeho další syn, Michel, si vzpomněl na otcovy spontánně načrtnuté kresby na zadní straně obchodních účtů a podněcoval ho, aby začal malovat. Anselme Boix-Vives se uchýlil ke své utopii a začal nový život zcela zasvěcený výtvarnému umění.
Mezi léty 1962 a 1969 vytvořil více než dva tisíce děl: temperových a olejových maleb, emailů a kreseb. Sedm let prožil ve svém vlastním světě plném králů, zámeckých pánů, měsíčních postav, hrdinů našeho století (Kennedy, Martin Luther King), ale také televizních hvězd (Catherine Langeais), herců (Michel Simon), obyčejných lidí (série domovníků), scén z běžného života (svatby), aktuálních událostí (pochod na Washington) a biblických výjevů (snímání z kříže). 


1899 . Castellon . Španělsko
1969 . Moûtiers . Francie

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML