Jaroslav Diviš

Jaroslav Diviš

 

Diviš žije ve Vsetíně ve společné domácnosti s matkou, která se o něj stará, protože on sám kvůli sociální fobii prakticky nevychází ze svého pokoje. S vnějším světem komunikuje přes internet, kde vede intenzivní společenský život. Je výtvarný autodidakt, o umění se ale aktivně zajímá – ve svých začátcích se inspiroval zejména dílem Aléna Diviše, Vladimíra Boudníka či Cy Twomblyho. Nyní však náměty čerpá převážně z virtuálního světa počítačových her. Tvoří překotně, experimentuje s nejrůznějšími technikami – kombinuje kresbu s koláží a malbou a z odpadových materiálů vytváří drobné objekty, které často rozdává nebo směňuje za knihy či výtvarné potřeby, případně práce jiných autorů. S podporou sběratele Pavla Konečného uspořádal několik samostatných výstav. Obesílá i společné výstavy art brut v Česku i zahraničí. Vedle výtvarné práce se věnuje také zaznamenávání hlukových nahrávek a psaní poezie. 

 

Diviš lives in Vsetín in a shared household with his mother, who takes care of him because he practically never leaves his room because of his social phobia. He communicates with the outside world via the internet, where he leads an intensive social life. He is an artistic autodidact, but he is actively interested in art - in his early years he was inspired mainly by the work of Alén Diviš, Vladimír Boudník and Cy Twombly. Now, however, he draws his ideas mainly from the virtual world of computer games. He creates in a hurried manner, experimenting with various techniques - combining drawing with collage and painting, and creating small objects from waste materials, which he often gives away or exchanges for books or art supplies or works by other artists. With the support of collector Pavel Konečný, he has organized several solo exhibitions. He also hangs joint art brut exhibitions in the Czech Republic and abroad. In addition to his artistic work, he also records noise recordings and writes poetry.


(1981, Československo)

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML