Julius Hartauer

Julius Hartauer

Prostor a čas jsou dvě ústřední témata, která Julia Hartauera zaměstnávají od roku 2016, kdy začal pracovat v ateliéru Augustinum poblíž Mnichova. Jeho mapy imaginárních krajin a megalopolí mají antropomorfní charakter – připomínají orgány propojené hustou sítí tepen, žil a vlásečnic. Jeho „věčné kalendáře“ jsou projektovány až do konce třiadvacátého století. Fungují na základě barevných kódů, jejichž význam zná jen sám autor. Kvůli náročnosti a detailnosti provedení není Hartauer schopen zrealizovat více než čtyři díla za rok. V roce 2018 byl nominován na Evropskou uměleckou cenu Euward – art in disability. 

 

Space and time are two central themes that have preoccupied Julius Hartauer since 2016, when he began working at the Augustinum studio near Munich. His maps of imaginary landscapes and megalopolises have an anthropomorphic character - they resemble organs connected by a dense network of arteries, veins, and sinews. His “eternal calendars” are projected up to the end of the twenty-third century. They function on the basis of color codes whose meaning is known only to the artist. Due to the complexity and detail of the design, Hartauer is unable to complete more than four works per year. In 2018, he was nominated for the European Art Prize EUWARD - art in disability


(1997, Německo)

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML