Jerry Gretzinger

Jerry Gretzinger 

 

Po studiích architektury se Gretzinger přidal k Mírovým sborům a později s archeologickým týmem zkoumal antické mozaiky v Tunisku. V 70. letech založil vlastní firmu na výrobu kabelek a následně společně se svou manželkou Meg Staley navrhoval dámské oblečení. Jeho nejrozsáhlejší projekt Jerryho mapa začal jen jako malůvka z nudy – Gretzinger si během fádní práce kreslil domy ve městě z ptačí perspektivy. Jeho město se rozrůstalo, až si uvědomil, že musí jeho obyvatele nějak nakrmit. Začal tedy malovat pole, louky a řeky a vytvořil tak základ pro fiktivní území, které nazývá Ukrania. Vždy dbal na to, aby v jeho ideálním světě byla adekvátní infrastruktura a vyvážené zdroje. Jeho tvůrčí proces je řízen hracími kartami, jež sám přetvořil na karty instruktážní: Každé ráno vylosuje jednu z nich a ta mu určí, jakým způsobem má teritorium rozšířit. Tvorbě mapy se věnoval dvacet let od roku 1963, v osmdesátých letech ji ale odložil a další dvě dekády na ní nepracoval. Roku 2003 ji objevil jeho syn Henry, který ho přiměl, aby se k tvorbě v důchodu vrátil. Gretzingerova Ukranie se dnes sestává z celkem 3 600 desek formátu 20 × 25 cm a zabírá rozlohu 18 kilometrů čtverečních. Gretzinger založil vlastní blog, kde pravidelně zodpovídá otázky svých fanoušků. Těch má okolo dvou a půl tisíc jen na internetovém fóru reddit.com, kde je mu věnováno celé vlákno neboli subreddit (r/JerryMapping). Tam přispívá jak Gretzinger s ukázkami nových desek, tak lidé, kteří některé z nich zakoupili, či ti, které Jerry inspiroval k vytvoření vlastních fiktivních území. 

 

After studying architecture, Gretzinger joined the Peace Corps and later explored ancient mosaics in Tunisia with an archaeological team. In the 1970s, he started his own handbag company and subsequently designed women's clothing with his wife Meg Staley. His most extensive project, Jerry's Map, began as a bit of boredom - Gretzinger would draw houses in the city from a bird's-eye view while he was working. His drawn city grew until he realized that he had to feed its inhabitants somehow. So, he began to paint fields, meadows, and rivers, creating the basis for the fictional territory he calls Ukrania. He always made sure that his ideal world had adequate infrastructure and balanced resources. His creative process is guided by a deck of playing cards, which he himself has transformed into instruction cards: every morning he draws one of them and it tells him how to expand the territory. He has been making maps for twenty years, since 1963, but put them aside in the 1980s and didn't work on them for the next two decades. In 2003, his son Henry discovered it, which prompted him to return to mapmaking in retirement. Today, Gretzinger’s Ukrania consists of a total of 3,600 20 x 25 cm plates and covers an area of 18 square kilometers. Gretzinger has set up his own blog where he regularly answers questions from his fans. He has around two and a half thousand fans on reddit.com alone, where he has an entire thread or subreddit (r/JerryMapping) dedicated to him. There, Gretzinger contributes samples of new albums, as well as people who have purchased some of them or those who have been inspired by Jerry to create their own fictional territories. 


(1942, USA)

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML