John Urho Kemp

John Urho Kemp

John Urho Kemp, známý také pod přezdívkou Crystal John, vystudoval v roce 1965 chemické inženýrství na Kalifornské univerzitě. Poté se začal zajímat o scientologii a cestoval po světě, aby pozoroval zatmění Slunce. Byl fascinován meditací a metafyzikou a snažil se rozluštit tajemství existence vlastními matematickými vzorci, které zaznamenával do svých kreseb. Proto je někdy označován za konceptuálního umělce. Kemp kreslil převážně tužkou a propiskami na použitý papír. Rovněž tvořil koláže a psal poezii. Svá díla někdy množil na kopírce, aby je mohl co nejvíce šířit. 

 

Kemp, also known as “Crystal John,” graduated from the University of California at Berkeley in 1965 with a degree in chemical engineering.  He then became interested in Scientology and traveled the world to observe solar eclipses. He was fascinated by meditation and metaphysics and tried to unravel the mysteries of existence with his own mathematical formulas, which he recorded in his drawings. This is why he is sometimes referred to as a conceptual artist. Kemp drew mostly with pencil and pens on used paper.  He also made collages and wrote poetry. He sometimes reproduced his works on a photocopier to distribute them as widely as possible. 


(1942–2010, USA)

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML