Martin Kocourek

Martin Kocourek 

 

Po absolutoriu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze strávil dva roky v New Yorku, kde se živil jako restaurátor nábytku, domovník či vypomáhal v kavárně, věnoval se ale také tvorbě soch. Právě zde začal pracovat s průmyslovým odpadem, který od té doby používá jako základní konstrukční materiál. Dodnes pracuje hlavně s použitým kovem, často v kombinaci se dřevem či předměty každodenní potřeby. Umělecká tvorba je pro něj katarzí: „Umění je psychoanalýza, místo toho, že chlastáš, ze sebe prostě dostáváš ty démony jinak.“ 

 

After graduating from the Academy of Arts, Architecture and Design, Martin Kocourek spent two years in New York, where he worked as a furniture restorer, custodian, and helped in a café, but he also worked on sculptures. It was here that he began working with industrial waste, which he has since used as a basic construction material. To this day he works mainly with used metal, often in combination with wood or everyday objects. For him, making art is a catharsis: “Art is psychoanalysis, instead of boozing, you just get the demons out of you in a different way.” 


(1976, Československo)

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML