Marie Kodovská

Marie Kodovská 

 

Marie Kodovská pocházela z velmi skromných poměrů, měla osm sourozenců. V dětství si těžce popálila pravou ruku, která pak zůstala zmrzačená. Vzdor tomuto hendikepu celý život vykonávala manuální práci. Vdávala se z existenčních důvodů na inzerát. Nikdy se jí nedostalo žádného výtvarného vzdělání, malovat začala až po padesátém roce života. Zpočátku kvůli manželově nevoli tajně, později ji v její tvorbě podporoval syn Vladimír. Malovala hlavně emailem na sololit, její dílo ale čítá i velké množství kreseb a koláží. V rodinném domku v Rýmařově, kde žila, pomalovala i stěny a nábytek. Psala také pohádky a poezii. Psané slovo proniká i do jejích obrazů. Rozsáhlou kapitolu jejího díla tvoří politické karikatury s protikomunistickými slogany a mravoučnými komentáři.

 

Marie Kodovská came from very modest circumstances, she was one of nine children. In her childhood she severely burned her right hand, which remained crippled. Despite this handicap, she did manual work all her life. She got married for subsistence reasons through an advertisement. She never received any artistic training and did not start painting until she was in her fifties.  At first, because of her husband’s disapproval, she did it secretly, but later her son Vladimir supported her in her work. She painted mainly in enamel on fiberboard, but her work also includes a large number of drawings and collages. She also painted walls and furniture in the family house in Rýmařov where she lived. She also wrote fairy tales and poetry, and the written word permeates her paintings. Political cartoons with anti-communist slogans and moral commentaries form a large chapter of her work.


(1912–1992, Československo)

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML