Andreas Maus

Andreas Maus 

 

Pracuje v kreativním ateliéru Kunsthaus KAT18 v Kolíně nad Rýnem. Ve svých kresbách tužkou a kuličkovým perem ilustruje historické i aktuální dění na poli politiky, společnosti, kultury, sportu. Přitahují jej především události spojené s bojem, násilím a ohrožením, jako jsou válečné konflikty, bombardování, elektrické šoky nebo mučení a bití pacientů v německých státních nemocnicích za druhé světové války. Tvorba mu podle jeho vlastních slov slouží jako ventil pro uvolnění vnitřního vzteku. V textu Es gibt keine Ausnahmen (Neexistují žádné výjimky) z roku 1996 se Maus s velkou přímostí zabýval dramatickým vývojem německé společnosti a formuloval zde model příkladného jednání s lidmi s hendikepem. Je také autorem knihy o Anně Frankové. V roce 2021 získal první místo v mezinárodní výtvarné soutěži Euward. 

 

Andreas Maus works in the creative studio Kunsthaus KAT18 in Cologne. His pencil and ballpoint pen drawings illustrate historical and current events in the fields of politics, society, culture, and sports. He is particularly attracted to events associated with combat, violence, and danger, such as military conflicts, bombings, electric shocks, or the torture and beating of patients in German state hospitals during World War II. In his own words, his work serves as a valve to release his inner rage. In the 1996 text Es gibt keine Ausnahmen (There Are No Exceptions), Maus dealt with the dramatic development of German society with great directness and formulated a model of exemplary treatment of people with disabilities. He is also the author of a book about Anne Frank. In 2021, he won first prize in the international art competition Euward.


(1964, Německo)

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML