Jan Wolfchen Vlček

Jan Wolfchen Vlček

 

Jan Wolfchen Vlček je od poloviny nultých let nepřehlédnutelnou součástí domácí umělecké scény. Záhy po ukončení pražské Akademie výtvarných umění na sebe upozornil originální tematikou svých obrazů a instalací. Stejně intenzivně jako umělecké tvorbě se Vlček věnuje i historickým rekonstrukcím vojenských událostí. Tyto aktivity ale vnímá jako spojené nádoby, rekonstrukce jsou pro něj i specifickou formou umělecké akce či performance. Umění se tak s vojenskými náměty u Vlčka často propojuje, na jeho obrazech se objevují stylizované obrysy vojenské techniky, vojenská vyznamenání i scény z bitev. Jeho přístup je komplexní, od studia dobových reálií až po zájem o každodenní osudy lidí. Přes všechen nadhled a nadsázku jsou jeho díla jasným pacifistickým poselstvím současnému světu.

 

Jan Wolfchen Vlček (1977) has been an unmissable part of the domestic art scene since the middle of the two-thousands. Soon after graduating from Prague’s Academy of Fine Arts, he drew attention to himself with the original subject matter of his paintings and installations. As intensively as his artistic work, Vlček also devotes himself to historical re-enactments of military events. However, he sees these activities as communicating vessels; re-enactments are also a specific form of artistic action or performance for him. Thus, Vlček’s art and military themes are often intertwined, with stylized outlines of military equipment, military decorations and scenes from battles appearing in his paintings. His approach is complex. From the study of period realities to interest in the everyday lives of people. Despite all the hyperbole and exaggeration, his works are a clear pacifist message to the contemporary world.


(1977, Československo)

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML