František Jaroslav Pecka

František Josef Pecka: PEC89
František Josef Pecka: PEC100
František Josef Pecka: PEC101
František Josef Pecka: PEC102
František Josef Pecka: PEC103
František Josef Pecka: PEC104
František Josef Pecka: PEC105
František Josef Pecka: PEC106
František Josef Pecka: PEC107
František Josef Pecka: PEC108
František Josef Pecka: PEC109
František Josef Pecka: PEC10
František Josef Pecka: PEC110
František Josef Pecka: PEC111
František Josef Pecka: PEC112
František Josef Pecka: PEC113
František Josef Pecka: PEC114
František Josef Pecka: PEC115
František Josef Pecka: PEC116
František Josef Pecka: PEC117
František Josef Pecka: PEC118
František Josef Pecka: PEC119
František Josef Pecka: PEC11
František Josef Pecka: PEC120
František Josef Pecka: PEC121
František Josef Pecka: PEC122
František Josef Pecka: PEC123
František Josef Pecka: PEC124
František Josef Pecka: PEC125
František Josef Pecka: PEC12
František Josef Pecka: PEC13
František Josef Pecka: PEC14
František Josef Pecka: PEC15
František Josef Pecka: PEC16
František Josef Pecka: PEC17
František Josef Pecka: PEC18
František Josef Pecka: PEC19
František Josef Pecka: PEC1
František Josef Pecka: PEC20
František Josef Pecka: PEC21
František Josef Pecka: PEC22
František Josef Pecka: PEC23
František Josef Pecka: PEC24
František Josef Pecka: PEC25
František Josef Pecka: PEC26
František Josef Pecka: PEC27
František Josef Pecka: PEC28
František Josef Pecka: PEC29
František Josef Pecka: PEC2
František Josef Pecka: PEC30
František Josef Pecka: PEC31
František Josef Pecka: PEC32
František Josef Pecka: PEC33
František Josef Pecka: PEC34
František Josef Pecka: PEC35
František Josef Pecka: PEC36
František Josef Pecka: PEC37
František Josef Pecka: PEC38
František Josef Pecka: PEC39
František Josef Pecka: PEC3
František Josef Pecka: PEC40
František Josef Pecka: PEC41
František Josef Pecka: PEC42
František Josef Pecka: PEC43
František Josef Pecka: PEC44
František Josef Pecka: PEC45
František Josef Pecka: PEC46
František Josef Pecka: PEC47
František Josef Pecka: PEC49
František Josef Pecka: PEC4
František Josef Pecka: PEC50
František Josef Pecka: PEC51
František Josef Pecka: PEC52
František Josef Pecka: PEC53
František Josef Pecka: PEC54
František Josef Pecka: PEC55
František Josef Pecka: PEC56
František Josef Pecka: PEC57
František Josef Pecka: PEC58
František Josef Pecka: PEC59
František Josef Pecka: PEC5
František Josef Pecka: PEC60
František Josef Pecka: PEC61
František Josef Pecka: PEC62
František Josef Pecka: PEC63
František Josef Pecka: PEC64
František Josef Pecka: PEC65
František Josef Pecka: PEC66
František Josef Pecka: PEC67
František Josef Pecka: PEC68
František Josef Pecka: PEC69
František Josef Pecka: PEC6
František Josef Pecka: PEC70
František Josef Pecka: PEC71
František Josef Pecka: PEC72
František Josef Pecka: PEC73
František Josef Pecka: PEC74
František Josef Pecka: PEC75
František Josef Pecka: PEC76
František Josef Pecka: PEC77
František Josef Pecka: PEC78
František Josef Pecka: PEC79
František Josef Pecka: PEC7
František Josef Pecka: PEC80
František Josef Pecka: PEC81
František Josef Pecka: PEC82
František Josef Pecka: PEC83
František Josef Pecka: PEC84
František Josef Pecka: PEC85
František Josef Pecka: PEC86
František Josef Pecka: PEC87
František Josef Pecka: PEC88
František Josef Pecka: PEC8
František Josef Pecka: PEC90
František Josef Pecka: PEC91
František Josef Pecka: PEC92
František Josef Pecka: PEC93
František Josef Pecka: PEC94
František Josef Pecka: PEC95
František Josef Pecka: PEC96
František Josef Pecka: PEC98
František Josef Pecka: PEC99
František Josef Pecka: PEC9

Působil jako učitel a později ředitel měšťanské školy v Praze a také jako ředitel keramické školy v Bechyni. Zabýval se archeologií, geologií a paleontologií a na tato témata napsal řadu popularizačních knih pro mládež. Úzce spolupracoval také s Národním muzeem v Praze. Byl členem České společnosti metapsychické, která se v Praze ustanovila roku 1922. Mezi lety 1920 a 1952 nakreslil více než 300 velkých medijních kreseb pastelkami, přibližně 200 menších formátů a 450 kreseb tužkou, které se nedochovaly. Jeho díla zobrazují vesměs idealizované podobizny žen nebo zamračené mužské tváře obklopené ornamentálními organickými kompozicemi. Výjimečně se objevují výjevy Ukřižování nebo stylizované florální motivy. V letech 1932–1933 vytvořil sérii maleb akvarelem. Na okraje svých kreseb zapisoval počet hodin, které tvorbou strávil (7-48 hodin, někdy v rozmezí několika dní i měsíců). Řada z kreseb  je signována „BK“, což patrně znamená Bílý kvíteki. Většina děl je datována a číslována, na rubu jsou uvedeny záznamy o účasti na výstavách. Pecka vystavoval v Praze v Topičově salónu (1925) a v Clam-Gallasově paláci (1933), v Brně během Celorepublikového sjezdu spiritistů (1927) a také v Paříži – patrně v rámci Mezinárodního kongresu spiritistů pořádaného L'Institut Métapsychique International (1927).


Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML