John J.B. Murray

1959
1078
159

Potomek otroků vyrůstal už sice ve svobodě, nicméně stále v bídě. Nenaučil se číst ani psát a na živobytí si vydělával jako nádeník na plantážích. Byl velmi zbožný. V roce 1929 se oženil a postupně zplodil jedenáct dětí. Koncem padesátých let ale od manželky odešel a sám se usadil v primitivně vybavené chatrči. Mystický zážitek, který prodělal v sedmdesátých letech, ho dovedl k tomu, že svou víru začal vyjadřovat kresbami a písmem. Na jeho obrazech nacházíme jak psané znaky, tak totemické postavy vycházející z voodoo. Texty, které mu diktoval Bůh, jsou údajně čitelné pouze skrz láhev naplněnou „svatou“ vodou čerpanou z jeho studny. Ústředními motivy jeho díla jsou dobro, zlo, ráj a peklo.


1908–1988 u Sandersvillu . Georgia . USA

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML