Rose Aubert

339
Bez názvu

Základní školu navštěvovala jen velmi krátce. Ve svých dvaceti letech se provdala za venkovského farmáře Charlese Auberta. Od roku 1932 trpěl její manžel akutním revmatismem, což mu postupně znemožnilo pracovat. Hospodářství se ujala Rose, práce ji však natolik vyčerpávala, až nakonec rovněž onemocněla. Těžká životní situace ji přivedla k malování a kreslení.
Její kresby kuličkovým perem jsou vytříbené a vzdušné. Postavy jsou však navzájem propojeny jakousi sítí, která vzbuzuje dojem naprostého pohlcení a úzkosti. Malby zobrazují imaginární abstraktní krajiny, obývané antropomorfními objekty, jako jsou ústa, tělní otvory a tepny, ve kterých proudí krev. Tvorba Rose Aubert evokuje soužití přírody a člověka, kde jedno znásilňuje a vykořisťuje druhé.

 


1901 . La Seyne-sur-Mer . France
?

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML