Guillaume Pujolle

1

Guillaume Pujolle byl od mládí zaměstnán v ateliéru svého otce, truhlářského restaurátora a zadluženého hráče. V roce 1924 se oženil a usadil se v Metzu, kde pracoval jako celník. Ve vztahu ke své ženě byl násilnický, posedlý pořádkem a chorobně žárlivý. Poté, co se v roce 1926 pokusil podříznout si hrdlo nožem, musel být hospitalizován. V delirických stavech se domníval, že je pronásledován mladou dívkou a vyhrožoval zabitím sebe i manželky, kterou podezíral z nevěry. Proto byl po krátkém propuštění z nemocnice internován natrvalo. Jeho žena ho ale odmítla opustit a začala pracovat v ústavu jako zdravotní sestra.
V roce 1935 vznikly první Pujollovy kresby, ve kterých se inspiroval obrázky vystřiženými z časopisů. Při tvorbě používal kompas, pravítko, štětce vyráběné z vlastních vlasů, tuš či tužku nebo farmaceutika.
Jeho fiktivní svět zaplněný nočními ptáky a fantomatickými postavami je prodchnut všudypřítomným nebezpečím a zároveň erotickým nábojem, který však nestojí na explicitně sexuálních motivech.
 


1893 . Saint-Gaudens . Francie
1951 . ? . Francie

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML